Вишневский Николай Алексеевич

30 Ноя

Вишневский Микола (Николай Алексеевич; 15.3.1910, г. Гомель – 17.3.1986, г. Минск, похоронен на Северном кладбище), прозаик, очеркист.

Биография:

Член СП Беларуси с 1952 г. Из рабочих. В 1931 г. закончил Белпедтехникум, работал в газете «Звязда». Учился во Всесоюзном институте кинематографии в Москве (1932-1933). Работал в прессе, в 1952-1967 гг. заместитель главного редактора журнала «Сельское хозяйство Белоруссии». Печатался с 1933 г. Автор сборника рассказов «Скарб зямлi» (1951), ряда научно-популярных фильмов («Трактор «Беларусь», «Живой конвейер» и др.) Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

Работы автора (библиография):

 1. Майстар конегадоўлi: [Нарыс]. Мн., 1939.
 2. Герой Сацыялiстычнай Працы Еўдакiя Кухарава: [Нарыс]. Мн., 1948.
 3. Скарб зямлi: Апавяданнi. Мн., 1951. Рэц.: Александровiч С. Першая кнiга // Беларусь. 1952. N 3;
 4. Шчарбатаў Г. Апавяданнi пра хлебаробаў // ЛIМ. 1951. 1 снеж.

1933.

 1. Калгасная камсамолiя: [Нарыс] // Звязда. 18 снеж. / Сааўт. Л. Каплан.

1934.

 1. Першы раз у жыццi: [Нарыс] // Звязда. 6 студз.

1935.

 1. Глуханямыя гавораць: [Нарыс] // Звязда. 11 чэрв.;
 2. Шчаслiвая моладзь: [Нарыс] // Там жа. 18 вер.;
 3. Крыўда…: [Нарыс] // Там жа. 26 верас.

1936.

 1. Мацi: [Нарыс] // Звязда. 20 снеж.

1937.

 1. Адданыя Радзiме сацыялiзма // Звязда. 29 кастр. / Сааўт. Т. Хадкевiч;
 2. Мы галасуем за Сталiна // Там жа.7 лiстап. / Сааўт. Т.Хадкевiч.

1938.

 1. Iдзе вясна: [Нарыс] // Звязда. 21 сак. / Сааўт. Т. Хадкевiч;
 2. Заатэхнiк: [Нарыс] // Там жа. 8 крас.;
 3. Урачастасць перамогi сталiнскага блока // Там жа. 29 чэрв.;
 4. Багацце: [Нарыс] // Там жа. 15 лiп.;
 5. Лен: [Нарыс] // Там жа. 21 лiп.;
 6. Гутарка пра заможнасць: [Нарыс] // Там жа. 7 лiстап.;
 7. Шчасцем дыша калгаса зямля: [Нарыс] // Там жа. 28 лicтап.;
 8. У пагранiчным калгасе: [Нарыс] // Там жа. 5 снеж.;
 9. Квiтнее жыцце: [Нарыс] // Там жа. 21 снеж. / Сааўт. Т. Хадкевiч.

1939.

 1. Нарачанскiя рыбакi: [Нарыс] // Вiлейская праўда. 2 снеж.;  Звязда. 4 снеж. / Сааўт. П. Скокаў;
 2. Над Прыпяццю: [Нарыс] // Звязда. 1 мая.

1940.

 1. Народны настаунiк: [Нарыс] // Вiцеб. рабочы. 6 сак.; Сялян. газ. 26 лют.;
 2. На балоце: [Нарыс] // Звязда. 16 кастр.;
 3. Саугас «Варонiна»: [Нарыс] // Там жа. 24 кастр.;
 4. Вечарам у весцы: [Нарыс] // Там жа. 27 кастр.;
 5. Над Заходняй Дзвiной: [Нарыс] // Там жа. 7 лiстап.;
 6. Госцi: [Нарыс] // Там жа. 15 снеж.;
 7. Васiль Сяменавiч Стома: [Нарыс] // Сялян. газ. 27 лют.;
 8. На калгасны шлях: [Нарыс] // Там жа. 24 сак.;
 9. Беларускi зверасаугас: [Нарыс] // Там жа. 9 крас.;
 10. Проба сiл: [Нарыс] // Там жа. 18 крас.;
 11. На калгаснай зямлi: [Нарыс] // Там жа. 1 мая;
 12. У перадавым сельсавеце: [Нарыс] // Там жа. 10 мая.

1941.

 1. У гасцях: [Апавяданне] // Звязда. 16 мая;
 2. Магiстральны канал: [Нарыс] // Там жа. 31 мая;
 3. Наватар: [Нарыс] // Там жа. 10 чэрв.

1942.

 1. Неслi кару, атрымалi смерць // За сваб. Бел. 28 чэрв.

1943.

 1. Пакуль iшла нарада // Раздавiм фашысцкую гадзiну. N 88.

1944.

 1. Апошняя ноч фашысцкiх акупантау у Мiнску: [Нарыс] // Звязда. 15 лiп.;
 2. Сiла народная // Там жа. 18 лiп. / Сааут. Г. Шчарбатау;
 3. Духавы аркестр: [Апавяданне] // Там жа. 10 лiстап.
 4. Ленiна партрэт: [Быль] // Звязда. 22 крас.;
 5. Калiнiнцы: [Апавяданне] // Там жа. 1 мая;
 6. Палямi жытневымi: [Апавяданне] // Там жа. 29 лiп.;
 7. На былой гранiцы // Там жа. 16 верас.;
 8. Выпадак у Навасадах: [Апавяданне] // Там жа. 19 снеж.

1946.

 1. За сына Уладзiка:[Апавяданне] // Работнiца i сялянка. N9;
 2. Iх судзiць Беларусь // Звязда. 13, 18 студз. / Сааут. Т. Хадкевiч;
 3. Мiнск выбiрае: [Нарыс] // Там жа. 11 лют. / Сааут. Т. Хадкевiч;
 4. Ермалай-лабарант: [Апавяданне] // Там жа. 16 лiп.;
 5. Зiмовы дзень: [Нарыс] // Там жа. 14 снеж. / Сааут. Т. Хадкевiч;
 6. У зiмовы вечар: [Нарыс] // Там жа. 27 снеж.

1947.

 1. Кавуны: [Апавяданне] // Полымя. N 6;
 2. Слауны шлях // Там жа. N 8 / Сааут. Я. Герцовiч;
 3. Ленiн з намi // Звязда. 21 студз.;
 4. За Сталiна, за шчасце! // Там жа. 10 лют. / Сааут. Т. Хадкевiч;
 5. Тут была гранiца: [Нарыс] // Там жа. 6 лiстап. / Сааут. Т. Хадкевiч.

1948.

 1. 12 кiламетрау з прыгодамi: [Апавяданне] // Вожык. N 11;
 2. Сiла маладая // Звязда. 29 кастр.

1949.

 1. Прауда аб сiле калгаснай: [Рэц. на кн.: Земцов А. Путь к счастью. Мн., 1948] // Полымя. N 8;
 2. Беспакойны пасажыр: [Апавяданне] // Работнiца i сялянка. N 3;
 3. Ясь з хутароу: [Апавяданне] // Там жа. N 5;
 4. Жывелагадоучы цэх: [Пiсьмы з калгаса «Рассвет»] // Звязда. 17 чэрв.;
 5. Механiчная дойка кароу // Там жа. 26 чэрв.;
 6. Як вялiкiя дзядзi заблыталi маленькую справу: [Фельетон] // Там жа. 20 лiп.;
 7. «Шлях да шчасця» // Сялян. газ. 1 мая.

1950.

 1. Мацей Маркавiч: [Апавяданне] // На сонечных сцежках. Мн. Рэц.: Антонава Д. «На сонечных сцежках» // ЛIМ. 1950. 2 снеж.;
 2. Тут будзе сад…: [Апавяданне] // Звязда. 1 студз.;
 3. Лен // Там жа. 14 студз.;
 4. Калгасная дружба: [Апавяданне] // Там жа. 15 крас.;
 5. Пад старымi кленамi: [Апавяданне] // Там жа. 1 мая;
 6. Жыта красуе: [Апавяданне] // Там жа. 28 мая;
 7. Госцi працоуных Мiнска // Там жа. 13 чэрв. / Сааут. С. Садоуская;
 8. Крок наперад: [Апавяданне] // Там жа. 30 чэрв.;
 9. Шырокай дарогай: [Апавяданне] // Там жа. 3 верас.;
 10. Агнi калгаснай Ружаншчыны: [Нарыс] // Там жа. 28 лiстап.

1951.

 1. Скарб: [Апавяданне] // Полымя. N 4;
 2. Леу Карлавiч патрабуе ветлiвасцi: [Фельетон] // Звязда. 21 сак. / Сааут. П. Каскоу;
 3. Вясна у «Бальшавiку» // Там жа. 24 крас.;
 4. Пастухi: [Нарыс] // Там жа. 3 чэрв.;
 5. Настойлiвасць // Там жа. 19 верас.;
 6. Сельскi райком партыi // Там жа .13, 14, 30 снеж.;
 7. Майстры ураджаю // ЛIМ. 10 сак.

1952.

 1. Вясна: [Апавяданне] //Работнiца i сялянка. N 5;
 2. Жаданы госць: [Апавяданне] // Звязда. 13 студз.;
 3. Вясне насустрач // Там жа. 29 сак.;
 4. Аграном iдзе па палях: [Нарыс] // Там жа. 16 крас.;
 5. Прыкметы высокага ураджаю: [Нарыс] // Там жа. 1 мая;
 6. Лошыцкiя сады: [Нарыс] // Там жа. 31 мая;
 7. Свята дружбы народау: [Нарыс] // Там жа. 10 чэрв. / Сааут. С. Вяршынiн;
 8. Ураджай: [Нарыс] // Там жа. 29 чэрв.;
 9. Камбайнеры: [Нарыс] // Там жа. 15 лiп.; Гомел. прауда. 18 лiп.;
 10. Дэлегаты з`езда: [Нарыс] // Звязда. 5 кастр.;
 11. Далекая брыгада: [Апавяданне] // Там жа. 2 лiстап.;
 12. Кветкi канюшыны: [Апавяданне] // Там жа 30 лiстап.;
 13. Пауночны шоук: [Нарыс] // Там жа. 21 снеж.

1953.

 1. На магiстралi: [Апавяданне] // Вожык. N 2;
 2. У калгасе «Рассвет» // Калгаснiк Бел. N 2;
 3. Прыгажуня: [Апавяданне] // Там жа. N 5;
 4. Цудоуны гарод // Там жа. N 11;
 5. Дзесяць мiльенау: [Нарыс] // Там жа. N 12;
 6. У калгасным доме культуры // Маладосць. N 3;
 7. Дарогу новаму, перадавому! // Звязда. 1 сак.;
 8. Новае жыцце: [Нарыс] // Там жа. 3 лiп.;
 9. Каноплi // Там жа. 11 кастр.

1954.

 1. Ганаровая пасада // Калгаснiк Бел. N 1;
 2. Пачатак: [Нарыс] // Там жа. N 2;
 3. Майстры высокiх ураджаяу // Там жа. N 5;
 4. Цудоунае падарожжа // Там жа. N 8;
 5. Талачынскiя iльнаводы // Там жа. N 10;
 6. Сустрэчы: [Нарыс]// Полымя. N 5;
 7. Iзюмiнка: [Апавяданне] // Звязда. 15 снеж.

1955.

 1. Расказ мелiяратара: [Нарыс] // Беларусь. N 5;
 2. На провадзе Карп Хопчанка: [Апавяданне] // Вожык. N 10;
 3. Нявыкарыстаныя рэзервы // Калгаснiк Бел. N 2;
 4. Дзень у брыгадзе Гузоускага: [Нарыс] // Там жа. N 8 ;
 5. Адзiн з трыццацi тысяч // Там жа. N 12.

1956.

 1. Перспектывы // Калгаснiк Бел. N 2.

1957.

 1. Калгас iмя Молатава набiрае тэмпы // Сел. гасп. Бел. N 2;
 2. Каб квiтнела наша Радзiма // Там жа. N 10;
 3. Вачыма сяброу // Там жа. N 11;
 4. Тут будзе горад-сад… // Там жа. N 12;
 5. Лiпы: [Апавяданне] // Звязда. 24 сак.;
 6. Вiшневы сад: [Нарыс] // Там жа. 8 снеж.

1958.

 1. Людзi iндустрыяльнай працы: [Нарыс] // Сел. гасп. Бел. N 4;
 2. Камунары: [Нарыс] // Там жа. N 11.

1959.

 1. Звычайная палеская веска: [Нарыс] // Сел. гасп. Бел. N 1.

1960.

 1. Жывелаводы скажуць — дзякуй! // Сел. гасп. Бел. N 2;
 2. Адзiн раз зманiушы…: [Гумарэска] // Там жа. N 5;
 3. Андрэй Худзякоу: [Нарыс] // Там жа. N 11;
 4. Хлясцiк: [Гумарэска] // Звязда. 16 крас.

1961.

 1. Шчасце прыйдзе: [Нарыс] // Героi нашых дзен. Мн.; Малайцы! // Сел. гасп. Бел. N 2;
 2. Ураджай // Там жа. N 8;
 3. На новых землях: [Нарыс] // Там жа. N 11.

1962.

 1. Адчуваюць пульс жыцця: [Нарыс] // Сел. гасп. Бел. N 8;
 2. Людзi i ураджай: [Нарыс] // Там жа. N 12.

1963.

 1. Молодые хозяева: [Очерк] // Сел. х-во Бел. N 13;
 2. Люди похорошели душой: [Очерк] // Там жа. N 17;
 3. Творцы новых сортов картофеля: [Очерк] // Там жа. N 19.

1964.

 1. Мяфодзiй Цiтавiч малюе чорцiкау: [Апавяданне] // Вожык. N 11;
 2. Для людзей // Сел. х-во Бел. N 10;
 3. Зондер приехал: [Рассказ] // Там же. N 12;
 4. Преображенный край // Там жа. N 21;
 5. А я жыву…: [Апавяданне] // Звязда. 28 чэрв.

1965.

 1. Разговор об Уставе // Сел. х-во Бел. N 20.

1967.

 1. Старонкi бiяграфii: [Нарыс] // Сцяганосцы новага, перадавога. Мн.;
 2. Нужды прорабского участка // Сел. х-во Бел. N 7;
 3. Маладая плынь: [Нарыс] // Звязда. 29 снеж.

1968.

 1. Расказ пра чырвоны сцяг // Наша «Звязда»: 1917-1967 гг. Мн.;
 2. Усе асталося людзям: [Нарыс] // Сяло мае роднае. Мн.;
 3. Абменная аперацыя: [Апавяданне] // Вожык. N 7;
 4. Все осталось людям: [Рассказ] // Сел. х-во Бел. N 8;
 5. Любi свой горад: Аб часе i аб сабе // Вяч. Мiнск. 23 лiп.;
 6. Чырвонаслабодскi комплекс // Звязда. 17 лiстап.

1969.

 1. Гусi: [Апавяданне] // Вожык. N 8;
 2. Прыязжайце у Добасну: [Нарыс] // Звязда. 14 жн.

1985.

 1. Спектакль аб жанчынах, на якiм мужчыны не стрымлiваюць слез // Вяч. Мiнск. 31 кастр.

Об авторе (библиография):

 1. Вiшнеўскi Мiкола // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiблiягр. слоўнiк.У 6 т. Т. 2 / Iн-т лiт. iмя. Я. Купалы АН РБ, Беларус. Энцыкл.: Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш. — Мн.: БелЭн, 1993. — С. 29.
 2. Вішнеўскі Мікола // Генаш, В. С. Літаратурная Гомельшчына / В. С. Генаш, В. І. Смыкоўская. — Гомель, 1991. — С. 24.
 3. Говар, Г. В. Падарунак прыхільнікам прыгожага / Генадзь Васільевіч Говар // Маяк. — 2006. — 15 сакавіка. — С. 4.

На белорусском языке:

 1. Багарад Н. Мастацкая проза ў часопiсе «Работнiца i сялянка»: Заувагi чытача // ЛіМ. 1950. 4 сак.;
 2. Жыткавец С. [Бiябiблiяграфiчныя нататкi да 75-годдзя з дня нараджэння] // Полымя. 1985. N 3;
 3. Кавалеў П. Клапатлiва выхоўваць лiтаратурную моладзь // Там жа. 1954. N 9;
 4. Матусевiч А. Летапiсец незабыўных дзен // ЛіМ. 1980. 28 сак.;
 5. Яго ж. Шляхамi журналiсцкiмi: (Да 60-годдзя з дня нараджэння М. Вiшнеўскага) // Звязда. 1970. 27 сак.;
 6. Мiколу Вiшнеўскаму — 75: [Вiншаванне] // ЛіМ. 1985. 29 сак.;
 7. Пiсьменнiкi Савецкай Беларусi: Кароткi даведнiк. Мн., 1981;
 8. Сяргеенка Р. Сябры маей маладосцi i сенняшнiх дзен: [Падраздзел «Спецкар Мiкола Вiшнеускi»] // Наша «Звязда»: 1917-1967 гг. Мн., 1968;
 9. Шчарбатаў Г. Грозная зброя // ЛіМ. 1954. 23 студз.