Беспалый Дмитрий Александрович

28 Ноя

Беспалый Дмитрий Александрович (3.1.1936, д. Великий Бор Хойникского р-на Гомел. обл. — 1999 г.), прозаик.

Псевдонимы:

 • Д. Аляксандраў
 • Зм. Верас
 • Д. Змітровіч
 • З. Казак
 • Адам Курыла
 • Д. Патапаў

Биография:

Член СП СССР. Родился в семье колхозников. Закончил Речицкий землеустроительный техникум. Работал землемером в Гродненской области. Служил в армии на Северном флоте. Во время службы печатал свои статьи и корреспонденции в газетах «На страже Заполярья» и «Комсомолец Заполярья». После демобилизации (1958) поступил на отделение журналистики филологического факультета БГУ. В 1960 г. был принят на работу в журнал «Вожык». Долгое время был главным редактором журнала «Родная прырода». Первые юмористические произведения были напечатаны в 1963 г. В 1969 г. выдал первую книгу рассказов и зарисовок о природе «Лясныя хiтруны». Автор многих сборников рассказов, повестей, зарисовок о природе Беларуси.

Работы автора (библиография):

 1. Лясныя хiтруны: Апавяданнi. Мн., 1969. Рэц.: Кiрэйчык I. // Гомел. праўда. 1970. 31 студз.;
 2. Лявонава П. Свет зямных таямнiц // ЛIМ. 31 лiп.
 3. Сякера пад лаваю: Гумарэскi. Мн., 1970. (Б-ка «Вожык»). Рэц.: Правасуд У.
 4. Дасцiпны гумар // Звязда. 1970. 28 лiп.
 5. У лясной каморы: Апавяданнi. Мн., 1972. Рэц.: Хамянкоў М.
 6. Без дакучлiвай дыдактыкi // Гомел. праўда. 1972. 8 вер.
 7. Мядзведзеў пачастунак: Апавяданнi. Мн., 1976.
 8. Страшны звер: Апавяданнi аб прыродзе. Мн., 1978.
 9. Дзiўны птах: Апавяданнi. Мн., 1981.
 10. Казкi Сiняга лесу. Мн., 1983.
 11. С полным лукошком: Записки грибника. Мн., 1985.
 12. Лясныя хiтруны: Замалеўкi, апавяданнi, казкi. Мн., 1986.
 13. Звери Беловежской пущи. Мн., 1987.
 14. Птицы Беловежской пущи. Мн., 1988.

1960.

 1. Галава Каца, руки — Фралова // Вожык. № 12;
 2. Памочкi Вайнера // Там жа. № 14;
 3. Таўкуць ваду // Там жа. № 15;
 4. Дзе ж прэтэнзiя?: [Фельетон] // Там жа. № 16;
 5. У аварыйным парадку: [Фельетон] // Там жа. № 17 / Пад псеўд. З. Iвановiч;
 6. Дзе ж набраць вады? // Там жа. № 20;
 7. Нi людзям, нi сабе // Там жа. № 21 / Пад псеўд. Д. Дзядовiч;
 8. Вось дык пагналi!…[Фельетон] // Там жа. № 23;
 9. Непрапiсаны жыхар // Там жа. № 24.

1961.

 1. Аддай рукамi, а хадзi нагамi // Вожык. № 2 / Пад псеўд. З. Змiтровiч;
 2. I ў адной нянькi дзiця без носу // Там жа. № 3;
 3. Тэатральна-драматычныя аферы / Пад псеўд. Адам Курыла;
 4. Дзякуй не скажаш / Пад псеўд. Д. Змiтровiч: [Фельетоны] // Там жа. № 6;
 5. Як пячнiк стаў печнiком // Там жа. № 7 / Пад псеўд. Д. Змiтровiч;
 6. Барадатыя «студэнты» // Там жа. № 8 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 7. Курыная слепата // Там жа. № 9 / Пад псеўд. Д. Змiтровiч;
 8. Шумеў банкет: [Фельетон] // Там жа. № 10 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 9. Саўгасныя невiдзiмкi: [Фельетон] // Там жа. № 11 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 10. Не працуюць, а ядуць // Там жа. № 12 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 11. Дарагi Вожык!: [Лiст у рэдакцыю] // Там жа. № 13 / Пад псеўд. Д. Патапаў;
 12. Бунт у вiтрыне: [Фельетон] // Там жа. № 14 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 13. Кiм толькi ен яшчэ не быў… / Пад псеўд. Адам Курыла;
 14. Мацыен са слоiкамi / Пад псеўд. Д. Змiтровiч;
 15. Чобаты, чобаты… / Пад псеўд. З. Iвановiч // Там жа. № 15;
 16. Зашумелi, загудзелi правады // Там жа. № 16 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 17. Беспрацоуныя конi: [Фельетон] / Пад псеўд. Адам Курыла;
 18. Iванова гневаецца // Там жа. № 17;
 19. Праполка трактарам // Там жа. № 18;
 20. Шыварат-навыварат // Там жа. № 19 / Пад псеўд. З. Iвановiч;
 21. Пры дапамозе пiлы, сякеры i запiсак Грынберга: [Фельетон] / Пад псеўд. Адам Курыла;
 22. Пяленка-невiдзiмка / Пад псеўд. Д. Патапаў // Там жа. № 21;
 23. Скарга кухоннай плiты: [Фельетон] // Там жа. № 24 / Пад псеўд. Адам Курыла.

1962.

 1. Толькi вецер гуляў у правадах // Вожык. № 1 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 2. Пра ножкi i рожкi, рыбакоў i рыбку: [Фельетон] // Там жа. № 4 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 3. Каб хамут не гуляў: [Фельетон] // Там жа. № 5 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 4. Пачалi за здароўе… // Там жа. № 7;
 5. Даплата за хуткасць // Там жа. № 10 / Пад псеўд. З. Iвановiч;
 6. Хачу на пенсiю: [Фельетон] // Там жа. № 12 / Пад псеўд. Адам Курыла;
 7. Пра лыжку дзегцю… // Там жа. № 14;
 8. Хоць круцi матор рукамi: [Фельетон] // Там жа. № 15;
 9. Крысько i яго заступнiк / Пад псеўд. Д. Патапаў;
 10. Грозны механiк / Пад псеўд. З. Iвановiч // Там жа. № 16;
 11. Чарга есць чарга // Там жа. № 17;
 12. Зайцы ваукоў паелi // Там жа. № 19 / Пад псеўд. З. Iвановiч;
 13. Завочная экскурсiя // Там жа. № 22.

1963.

 1. Сумленне выдадзена напракат / Пад псеўд. Зм. Верас;
 2. Сам пасеяу, сам прыбрау / Пад псеуд. З. Iвановiч // Вожык. № 3;
 3. Iсцiну знайшлi пад снегам // Там жа. № 4;
 4. Горкiя вяселлi // Там жа. N 15;
 5. Бяссiльны дырэктар // Там жа. № 16 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. Нявыхаваны выхавацель // Там жа. № 19;
 7. Ведаюць, ды маучаць // Там жа. № 21;
 8. Iнтарэсы рабой курачкi перамаглi: [Фельетон] // Там жа. № 22.

1964.

 1. Кампенсацыя за… хулiганства // Там жа. № 2 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 2. Як мой брат жанiуся: [Апавяданне] // Там жа. № 4;
 3. Гарантаваныя страты // Там жа. № 6;
 4. Дырэктары-нехацiмцы // Там жа. № 7 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 5. Адзiн супраць трынаццацi // Там жа. № 8 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. Па «уласнаму жаданню…»: [Фельетон] / Пад псеуд. Д. Аляксандраў;
 7. Першае уражанне: [Гумарэска] // Там жа. № 9;
 8. Тэхдакументацыя i аргументацыя // Там жа. № 11 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 9. Засада: [Апавяданне] // Там жа. № 12;
 10. Смелы баязлiвец // Там жа. № 13 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 11. Без скiдкi на брак // Там жа. № 14 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 12. Прадавец паветра // Там жа. № 15 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 13. Не працягнуў у час руху // Там жа. № 16;
 14. Вандроўныя слесары: Па слядах аднаго пiсьма // Там жа. № 18;
 15. Пасябраваў старшыня / Пад псеуд. Зм. Верас;
 16. Без прапiскi // Там жа. № 19;
 17. Маленькiя апавяданнi; Рэкамендацыя; Каб не латка // Там жа. № 20;
 18. Рэдкасны талент: [Гумарэска] // Чырв. змена. 18 чэрв.

1965.

 1. З апошнiм папярэджаннем… // Там жа. № 1;
 2. Не iдзе сена да казы… // Там жа. № 2;
 3. Маленькiя апавяданнi; Хiба гэта дзецi…; Сарвалася з языка // Там жа. № 3;
 4. Вучоныя браканьеры // Там жа. № 6 / Сааут. У. Мяжэвiч;
 5. Апошнi раз: [Гумарэска] // Там жа. № 10;
 6. Многа ведае: [Мiнiяцюра] / Пад псеуд. Зм. Корань;
 7. Шчодры скнара // Там жа. № 13;
 8. Нарада без рэгламенту: [Фельетон] // Там жа. № 14;
 9. Орсаўскiя хлебапекi / Пад псеуд. Зм. Верас;
 10. Нечаканая падзяка: [Мiнiяцюра] / Пад псеуд. Зм. Корань // Там жа. № 17;
 11. Дзе ж сабака закапаны?.. // Там жа. № 18; Толькi бурбалкi пайшлi // Там жа. № 20 / Пад псеуд. Зм.
 12. Вялiкаборац; Лятучка з дрыжыкамi: [Фельетон] // Там жа. № 23.

1966.

 1. Дарагi падаруначак / Пад псеуд. Зм. Вялiкаборац;
 2. Пра хатку, дзе няма парадку: [Фельетоны] // Вожык. № 1;
 3. Стук-грук, абы з рук..: Пра апошнi цвiк // Там жа. № 2 / Пад псеуд. Зм. Вялiкаборац;
 4. Грошы марна гiнуць // Там жа. №N 4 / Пад псеуд. Зм. Вялiкаборац;
 5. Толькi на два днi // Там жа. № 6; Фантазеры… / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. З мяшком на плячах, з вядром у руках: [Гумарэска] // Там жа. № 7;
 7. Вагон сюды — вагон туды // Там жа. № 8 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 8. Седзячы на печы… // Там жа. № 9 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 9. З чаго гародзяць плот? // Там жа. № 11;
 10. У магазiне прыроды: [Мiнiяцюра] // Там жа. № 12 / Пад псеуд. Зм. Казак. Сааут. Р. Рыгорау;
 11. Пра дачу i аддачу: [Фельетон] // Там жа. № 13 / Cааут. В. Зуб;
 12. Трэнер…трэнiруецца // Там жа. № 15 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 13. Прыкiнулi, падумалi… // Там жа. № 16 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 14. На халастых абаротах: Па слядах аднаго пiсьма // Там жа. № 17;
 15. Прафесiйнае пажаданне: [Жарт] / Пад псеуд. Зм. Казак. Сааут. Р. Рыгорау;
 16. На дамовiлiся: [Фельетон] // Там жа. N 21;
 17. Вяселая трасянка: [Гумарэскi] // ЛIМ. 27 снеж.

1967.

 1. Перадрыжау; Лепшы сябра; Далекi прыцэл: [Гумарэскi] // Вожык. N 2;
 2. Яшчэ б адна рэвiзiя… / Пад псеуд. Зм. Верас. Сааут. М. Галiмскi;
 3. Дзе ж справядлiвасць? // Там жа. N 4;
 4. Незаменны заменнiк: [Фельетон] // Там жа. N 12;
 5. Непажаданая асоба: [Фельетон] // Там жа. N 13 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. Прэтэнзiя самому сабе // Там жа. N 14 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 7. Цi усе лугi пакошаны?: [Фелеьтон] // Там жа. N 16;
 8. Незалатаныя дзiркi: [Фельетон] // Там жа. N 22 / Сааут. В. Зуб;
 9. Маленькiя апавяданнi; Паплацiуся; Чужое пiсьмо; Перастарауся // Там жа. N 23;
 10. Бiты козыр: [Фельетон] // Там жа. N 24.

1968.

 1. Прабiуная кропля: [Фельетон] // Вожык. N 2 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 2. Ганцы ва усе канцы: [Фельетон] // Там жа. N 4;
 3. Пераблытала: [Мiнiяцюра] / Пад псеуд. З. Казак. Сааут. Р. Рэлес;
 4. Стралялi варон…: [Фельетон] / Пад псеуд. Зм. Верас // Там жа. N 5;
 5. Таямнiчы скарб // Там жа. N 6 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. Адвакат баронiць адваката // Там жа. N 7 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 7. Дружа Вожык!: [Лiст у рэдакцыю] // Там жа. N 8 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 8. Цiт у новай ролi: [Фельетон] // Там жа. N 12 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 9. Кнiгалюбы // Там жа. N 13;
 10. Замест асушкi — перасушка: [Фельетон] // Там жа. N 15 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 11. Якi ж мост? // Там жа. N 17 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 12. Вясковыя жарты: Чыя сякера?; Халiмонава схованка // Там жа. N 20;
 13. Лiпавыя венiкi // Там жа. N 21 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 14. Жнiвеньскiм днем: [Абразкi] // ЛIМ. 6 вер.

1969.

 1. Пасунься, вулiца…: [Фельетон] // Вожык. N 2;
 2. I на пуп не бралi… // Там жа. N 4 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 3. У снежна-ледавым палоне // Там жа. N 5 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 4. Нi рожак, нi ножак…: [Фельтон] // Там жа. N 6 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 5. Спакусiла шыльда… // Там жа. N 8 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. Злодзей пад нагамi: [Фельетон] // Там жа. N 9 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 7. Мiнулася кату масленiца…: [Фельетон] // Там жа. N 10 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 8. Таварыш Брак i яго апекуны: [Фельетон] // Там жа. N 11;
 9. Не хадзiце у суд: [Гумарэска] // Там жа. N 14;
 10. Непрадбачаная экскурсiя: [Фельетон] // Там жа. N 15;
 11. Завочныя падзякi // Там жа. N 16 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 12. На iльготных умовах // Там жа. N 17 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 13. Заказ з сакрэтам // Там жа. N 20 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 14. Сеушы у крэсла… // Там жа. N 21 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 15. Салодкае малачко; Мядзведзеу пачастунак: [Апавяданнi] // Работнiца i сялянка. N 8.

1970.

 1. Падзяка разявакам // Вожык. N 2 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 2. Жывы кажух // Там жа. N 3 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 3. Каб толькi захацелi… // Там жа. N 4 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 4. Трэба прыняць… // Там жа. N 5 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 5. Начныя госцi // Там жа. N 6 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. У добры шлях! Да мiльеннага! // Там жа. N 7;
 7. Натурлiвы «бычок» // Там жа. N 8;
 8. Для «падтрымання» здароуя // Там жа. N 9 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 9. Промыславая камерцыя // Там жа. N 13 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 10. Мауклiвае трыо // Там жа. N 16 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 11. Райспажыусаюзаускiя краявiды // Там жа. N 17 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 12. Валi кулем: [Фельетон] // Там жа. N 18 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 13. Дзе ж бульбачка?: [Фельетон] // Там жа. N 19 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 14. Лежачы на печы…: [Фельетоны] // Там жа. N 20 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 15. Перакуплены падарунак // Там жа. N 22 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 16. Яго зброя — сатыра // Звязда. 25 жн.;
 17. Нашэсце // Там жа. 29 вер.;
 18. Чый гусак?: [Даунейшы бел. жарт] // ЛIМ. 27 лiст.

1971.

 1. Пашкрабалi б i пятку… // Вожык. N 1 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 2. Ганiце манету / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 3. У Пiнску, як у Мiнску;
 4. Паганы язык: [Гумарэскi] // Там жа. N 3;
 5. Папяровы мед: [Фельетон] // Там жа. N 4 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 6. Пасля рэвiзii: [Гумарэска] // Там жа. N 6;
 7. Мяшок на закуску: [Фельетон] // Там жа. N 7 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 8. Вучоба патрабуе ахвяр: [Фельетон] // Там жа. N 8 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 9. Каб не дзецi..: [Фельетон] // Там жа. N 9 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 10. На пнi i пад пнем // Там жа. N 10 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 11. Ах, гэта нячыстая сiла… // Там жа. N 12 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 12. Ажыла карова / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 13. А дах цячэ… / Пад псеуд. Зм. Верас // Там жа. N 13;
 14. У прынцыпе згодны… / Пад псеуд. Зм. Верас;
 15. Сарокi дзенне падзяублi… // Там жа. N 14;
 16. Грэшны анел // Там жа. N 16 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 17. Кiнакадры аб кiнатэатры: [Кiнасцэнарый у 5 частках] // Там жа. N 17 / Пад псеуд. Дзямiд Калiна;
 18. Папяровая сляза / Пад псеуд. Д. Калiна;
 19. Пра штукi-трукi / Пад псеуд. Зм. Верас // Там жа. N 18;
 20. Рамантуюць-лямантуюць // Там жа. N 19;
 21. «Выбачайце, праваронiлi…»: [Фельетон] // Там жа. N 20 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 22. Не разабраушыся; Сярод былых знаемых; Вяселы прымак: [Гумарэскi] // Там жа. N 21;
 23. Сын на шыi: Па слядах пiсьма // Там жа. N 22;
 24. Дауным-дауно… // Там жа. N 23;
 25. Мiнiяцюры // Маладосць. N 8;
 26. Ахова прыроды i грамадскасць // Звязда. 29 студз.;
 27. Для усiх узростау // Там жа. 11 жн.;
 28. Ластаучын прысуд: [Маленькае апавяданне] // Там жа. 1 кастр.;
 29. Кветкi Ральфа // Там жа. 17 лiст.;
 30. Музштат: [Гумарэска] // ЛIМ. 5 сак.;
 31. Калектыунае абмеркаванне: [Гумарэска] // Там жа. 19 сак.;
 32. Шышка: [Гумарэска] // Там жа. 20 жн.;
 33. Падарунак: [Гумарэска] // Там жа. 3 снеж.;
 34. Снежань — месяц зiмовы: [Навелы]: Танец зайца; Выйшлi пагуляць; Снежныя раскопкi; Чые нiткi? // Чырв. змена. 12 снеж.

1972.

 1. Кармiу да вусоу — кармi да сiвых валасоу // Вожык. N 4 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 2. Лельчыцкiя дзiркi // Там жа. N 5 / Сааут. Я. Пархута;
 3. Плодагароднiнны дэфiцыт: [Фельетон] // Там жа. N 6 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 4. Дзе цякуць рэкi малака… // Там жа. N 9 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 5. Не лячыуся, а весялiуся // Там жа. N 13 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. Не планам, дык падманам: [Фельетон] / Пад псеуд. Д. Калiна;
 7. Асечка пасля стрэлу / Пад псеуд. Зм. Верас // Там жа. N 14;
 8. Тэлефон з песнямi // Там жа. N 17 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 9. За бурбалкi — прэмii: [Фельетон] // Там жа. N 19 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 10. Сарочка, пыласос i… аутарытэт // Там жа. N 22 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 11. Валакiта з-за склепа: [Фельетон] // Там жа. N 23 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 12. Уладар птушынага свету // Голас Радзiмы. N 6;
 13. Буслы «пераехалi»; З блакнота натуралiста // Там жа. N 35;
 14. Птушак чароуны свет // Звязда. 26 студз.;
 15. Апошнi трафей: [Маленькае апавяданне] // Там жа. 22 лют.;
 16. Пяром, як штыком // Там жа. 6 крас.;
 17. Да таямнiц азер: Прырода i людзi // Там жа. 28 крас.;
 18. Буслы «пераехалi»: [Быль] // Там жа. 25 лiп.;
 19. Зiмовыя эцюды; Сойчын халадзiльнiк; Памылiуся…; Касы браканьер; Начны канцэрт // Чырв. змена. 12 лют.;
 20. [Рэц. на кн.: Дзецi расказваюць пра птушак. Мн., 1972] // Там жа. 30 крас.;
 21. Таямнiчая птушка; Заячая «Дзялянка»; Птушыны прысуд; Адважная плыучыха; Драуляная нара: [Мiнiяцюры] // Там жа. 30 жн.

1973.

 1. Сення як небудзь, а заутра возьмемся… // Вожык. N 3 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 2. Чыя гэта справа? // Там жа. N 8 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 3. Каму ж падсыпаць солi? // Там жа. N 10 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 4. Танныя дошкi: [Гумарэска] // Там жа. N 11;
 5. На усе сто… // Там жа. N 14 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 6. Незалатаныя дзiркi / Пад псеуд. Зм. Верас;
 7. Дэфiцытны шпрыц: [Гумарэска] // Там жа. N 15;
 8. Ускосныя перадавiкi // Там жа. N 18 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 9. Грашовая мяцелiца: [Фельетон] // Там жа. N 22 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 10. Зайздросная аператыунасць / Пад псеуд. Д. Калiна;
 11. Капрамонт: [Гумарэска] // Там жа. N 23; Гаспадар зямлi // Родная прырода. N 2;
 12. Каб спявалi птушкi // Там жа. N 3;
 13. Сцежкамi драпежнiкау // Там жа. N 5;
 14. Жамчужына Палесся // Там жа. N 6;
 15. Прыгарадны лес — не сметнiк // Звязда. 15 мая.

1974.

 1. Гарачы вузел // Вожык. N 4; Блiнцы на алеi // Там жа. N 7 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 2. Не чхнi… // Там жа. N 9 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 3. Сцяг вызвалення // Там жа. N 12;
 4. Хадзiлi праз брамку — лазяць цераз плот // Там жа. N 15 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 5. Прачыталi i… у архiу паклалi // Там жа. N 17 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 6. Пры дапамозе гумкi i алоука // Там жа. N 18 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 7. Нi праехаць, нi прайсцi // Там жа. N 19 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 8. Будаунiкi-гандляры // Там жа. N 20 / Пад псеуд. Д. Змiтровiч;
 9. Глушцы жывуць у вальерах // Голас Радзiмы. N 24;
 10. Возера белых лiлей // Родная прырода. N 4;
 11. Барвы восенi: [Замалеука] / Пад псеуд. Зм. Верас;
 12. У гасцях у дзятлоу // Там жа. N 5;
 13. Спецыялiзацыя уносiць карэктывы // Звязда. 7 крас. / Сааут. У. Правасуд.

1975.

 1. Дабрадзеi… за чый кошт?: [Фельетон] // Вожык. N 3 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 2. Канвеер заела // Там жа. N 5 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 3. I канцы у агонь!..: [Фельетон] // Там жа. N 9 / Пад псеуд. Д. Калiна. Сааут. Я. Папруга;
 4. Пляма… на хiмчыстцы: [Фельетон] // Там жа. N 11 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 5. Адстой ля лазнi: [Фельетон] // Там жа. N 16 / Пад псеуд. Д. Калiна. Сааут. Я. Тамашэвiч;
 6. Рэверансы б`юць па фiнансах: [Фельетон] // Там жа. N 18 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 7. Рацпрапанова у мяшку: [Фельетон] // Там жа. N 19 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 8. Лясны чалавек: [Нарыс] // Родная прырода. N 1 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 9. Мечаны лось // Там жа. N 2;
 10. Лясныя канькi умеюць размауляць // Там жа. N 4;
 11. Дзiвосны куток прыроды // Звязда. 3 студз.

1976.

 1. Не туды заехалi: [Фельетон] // Вожык. N 2 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 2. Жалезабетонны вiнегрэт: [Фельетон] // Там жа. N 6 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 3. Калi прыедзе рэвiзор…: [Фельетон] // Там жа. N 13 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 4. Свае людзi — разлiчымся // Там жа. N 16 / Пад псеуд. Д. Калiна;
 5. Гусi-лебедзi ляцяць: [Фельетон] / Пад псеуд. Д. Калiна;
 6. I не кукарэкнуу // Там жа. N 22;
 7. У адлiгу надараюцца цiхiя снежныя днi…: [Замалеука] // Родная прырода. N 1 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 8. Пясняр роднай прыроды // Звязда. 5 вер.;
 9. Залатая восень: [Абразок] // ЛIМ. 17 вер.

1977.

 1. Дэфiцытны шпрыц; Танныя дошкi; Не разабраушыся…; Нечаканы наведвальнiк i iнш.: [Апавяданне] // Ад варот паварот. Мн. Рэц.: Гараднiцкi Я. Парад сатыры // ЛIМ. 1979. 30 сак.;
 2. Васiлiса Пятроуна: [Гумарэска] // Работнiца i сялянка. N 7;
 3. Браслау — горад турысцкi; Карцiнная галерэя прыроды; Сонца у хвалях; Мiж лясоу i палеу; Лыжка дзегцю…; Запаведнiк цi азерна-ландшафтны парк? // Родная прырода. N 6 / Сааут. Я. Мiклашэускi; М. Дзелянкоускi.

1978.

 1. Дзiуны птах // Родная прырода. N 1 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 2. Начныя вандроукi // Там жа. N 4 / Пад псеуд. Зм. Верас;
 3. Касалапы бадзяга: [Апавяданне] // Там жа. N 6 / Пад псеуд. Зм. Верас.

1980.

 1. Чаму у зайца хвост кароткi: [Казка] // Работнiца i сялянка. N 6.

1981.

 1. Як воук авечкаю прыкiдвауся: [Казка] // Вяселка. N 7;
 2. Бабры-дрывасекi: [Казка] // Работнiца i сялянка. N 2; Нiва. 22 сак.;
 3. Смачны пачастунак: [Казка] // Работнiца i сялянка. N 7; Нiва. 15 лiст.

1982.

 1. Як сарока свой язык мяняла: [Казка] // Работнiца i сялянка. N 6; Нiва. 1 жн.

1983.

 1. Маленькая мацi: [Апавяданне] // Вяснянка. Мн.;
 2. Як воук авечкаю прыкiдвауся // Казкi беларускiх пiсьменнiкау. Мн.;
 3. Свежая рыба: [Казка] // Вяселка. N 2;
 4. Молада-зелена: [Казка] // Работнiца i сялянка. N 10.

1984.

 1. На валаску: [Апавяданне] // Родная прырода. N 1;
 2. Молада-зелена: [Казка] // Нiва. 11 сак.

1985.

 1. Русачок i белячок: [Казка] // Вяселка. N 4;
 2. Адкуль узялася бязхвостая Сiтаука: [Казка] // Работнiца i сялянка. N 6;
 3. У царстве скапы: [Нататкi натуралiста] // Родная прырода. N 3;
 4. Самабытны талент // ЛIМ. 23 жн.