Чернявский Николай Николаевич

6 Сен

Чернявский Николай Николаевич (р. 16.1.1943, д. Буда-Люшевская Буда-Кошелевского р-на Гомельской обл.), поэт, прозаик. Член СП Беларуси с 1972 г.

Псевдонимы:

 • Овсюг Самосейко
 • Микола Сивец

Биография:

После окончания средней школы поступил на вечернее отделение филологического факультета БГУ и закончил его в 1966 г. Одновременно работал в газете «Пiянер Беларусi», потом редактором в республиканском комитете по радиовещанию и телевидению. С 1966 г. в журнале «Бярозка» (литработник, старший редактор, ответственный секретарь), с 1989 г. литературный редактор журнала «Вяселка».

Награждён Грамотой Верховного Совета БССР.

Первое стихотворение Н. Чернявского было напечатано в 1958 г. в газете «Пiянер Беларусi». Много пишет для детей. Издал сборники стихотворений «Дзе канчаецца лета», «Клiча горн», «Адрас наш — дзiцячы сад», «Парад», «Залатая нiва», «Я збiраюся на БАМ», «Хто сябруе з добрым днём?» и многих других.

Переводит на белорусский язык произведения молдавских, русских, украинских поэтов. На стихи Н. Чернявского написаны песни.

Живёт в Минске.

Работы автора (библиография):

 1. Дзе канчаецца лета: Вершы. — Мн., 1963.
 2. Апошнi бой: Паэма. — Мн., 1967.
 3. Сонца ў хованкi гуляе: Вершы i казкi. — Мн., 1970.
 4. Навечна з сонцам: Дакум.паэмы. — Мн., 1986.
 5. Трывога: Вершы. — Мн., 1988.
 6. Лекса ў люксе: Сатыра, гумар. — Мн., 1993.
 7. Чарняўскі, М. Каньяк з разьбой  // Літаратура і мастацтва. – 2019. – 24 мая. – С. 9.
 8. Чарняўскі, М. Куток, дзе грэюць словы… / Мікола Чарняўскі // Авангард. — 2018. — 13 студзеня. — С. 13.
 9. Чарняўскі, М. На роднай зямлі — і няміласць мілей… / Мікола Чарняўскі // Літаратура і мастацтва. — 2018. — 19 студзеня. — С. 8.  
 10. Чарняўскі, М. Нявыдуманыя апавяданні / Мікола Чарняўскі // Полымя. – 2018. – № 8. – С. 71–78.
 11. Чернявский, М. На перекрестках памяти : Эссе / Микола Чернявский // Нёман. – 2019 – № 5. – С. 141–159.

Об авторе (библиография):

 1. Анон Л. Чалавечнасць: [ Аб кн. «Чалавечнасць»] // Авангард. — 1972. — 8 студз.
 2. Бабкоў У. Адкрыццё добрага дня: [ Аб кн. «Хто сябруе з добрым днём»] // Перамога Кастрычніка. — 1982. — 1 мая.
 3. Бабкоў У. Даступна, займальна: [ Аб кн. «Я збіраюся на БАМ»] // Авангард. — 1979. — 3 ліп.
 4. Бабкоў У. Пранікненне ў дзіцячы свет // Авангард. — 1971. — 8 ліп.
 5. Бабкоў У. «Я збіраюся на БАМ»: [ Аб кн.»Я збіраюся на БАМ» ] // Гомел. праўда. — 1979. — 14 жн.
 6. Бандарэнка У. Чалавечнасць: [ Аб кн. «Чалавечнасць»] // Камунар. — 1972. — 1 крас.
 7. Вачамі найчысцейшай дабрыні // Бел. нива. — 2003. — 16 янв.
 8. Даніленка М. Без дакучлівай дыдактыкі: [ Аб зб. » Парад «] // Гомел. праўда. — 1976. — 7 верас.
 9. Даніленка М. Звініць званок…: [ Аб зб. вершаў » Звініць званок… «] // Гомел. праўда. — 1982. — 14 снеж.
 10. Даніленка М. На каго сварыўся гром // Гомел. праўда. — 2003. — 25 крас. — С. 6.
 11. Даніленка М. Не ў брыво, а ў вока: [ Аб кн. » У трох соснах»] // Гомел. праўда. — 1997. — 4 сак.
 12. Даніленка М. Непаўторны свет чалавека: [ Аб зб. «Трывога»] // Гомел. праўда. — 1989. — 3 кастр.
 13. Даніленка М. Цудоўны падарунак дзятве: [ Аб кн. » Сеў аўторак у аўто «] // Гомел. праўда. — 1998. — 13 студз.
 14. Зарэцкі А. Віталі юбіляра землякі // ЛіМ. — 2003. — 14 лют. — С. 8.
 15. Зэкаў А. Нястомнае пяро паэта // Авангард. — 2003. — 22 студз.
 16. Імі ганарацца землякі: Чарняўскі Мікалай Мікалаевіч // Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Буда — Кашалёўскага раёна. У 2 кн. Кн. 2-я. — Мн.: Белта, 2002. — С. 418 — 419.
 17. Кавалёў М. Ён вучыўся ў Беліцкай школе // Свабоднае слова. — 2003. — 12 лют.
 18. Калінічэнка В. Педагагічны талент: [ Аб зб. «Парад»] // Авангард. — 1976. — 11 сак.
 19. Карлюкевіч А. Жытнёвы дух: [ Аб кн. «Трывога»] // Чырв. змена. — 1989. — 12 ліп.
 20. Лаўрэат прэміі імя Янкі Маўра // ЛіМ. — 1995. — 8 снеж. — С. 3.
 21. Маляўка М. З любоўю да дзяцей // ЛіМ. — 1993. — 15 студз. — С. 12.
 22. Маляўка М. » Слова роднае — вечнасці след…» // Ронае слова. — 2003. — № 1. — С. 9 — 13.
 23. Марціновіч А. Пра зайца, які стаў… воўкам, і іншае…: [ Аб кн. » У трох соснах «] // ЛіМ. — 1997. — 4 крас.
 24. Міколу Чарняўскаму — 55 // Пралеска. — 1998. — № 1. — С. 1.
 25. Міколу Чарняўскаму — 60 ! // Пралеска. — 2003. — № 1. — С. 1.
 26. Скарынкін У. » Смяюцца дзеці — на планеце згода» : [ Аб кн. » Хто пакрыўдзіць кракадзіла»] // ЛіМ. — 1999. — 22 кастр.
 27. Сліва М. З народных крыніц: [ Аб кн. «Лекаса ў люксе»] // Свабоднае слова. — 1995. — 4 лістап.
 28. Ткачёв В. Доходчиво, с юмором…: [ О кн. «І не косяць, і не жнуць» и «Хто сябруе з добрым днём»] // Сельмашевец. — 1982. — 10 марта.
 29. Ткачоў В. Дасціпна, з гумарам…: [ Аб паэтычных зб. ] // Гомел. праўда. — 1982. — 6 крас.
 30. Ткачоў В. «Сонца ў хованкі гуляе»: [ Аб вершаваных творах] // Гомел. праўда. — 1971. — 4 крас.
 31. Хвалей Я. » Бачыць душою…» // Настаўн. газ. — 2003. — 16 студз.
 32. Чарняўскі Мікола // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 17: Хвінявічы — Шчытні / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2003. — С. 243.
 33. Чарняўскi Мiкола // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т. Т. 6. / Iн-т iм. Я. Купалы АН Беларусi; Беларус. Энцыкл.; Нац. навукова-асветны цэнтр iмя Ф.Скарыны. Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш. — Мн.: Бел. Эн, 1995. — С. 263.
 34. Чарняўскі Мікалай // Беларускія пісьменнікі (1917-1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі; Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Маст. літ., 1994. — С. 582 — 583.
 35. Чарняўскі Мікалай // Гардзіцкі А. К. Пісьменнікі савецкай Беларусі: Кароткі даведнік / Склад. А. Гардзіцкі. — Мн.: Маст. літ., 1981. — С. 362 — 363.
 36. Чарняўскі Мікалай // Генаш В. С., Смыкоўская В. І. Літаратурная Гомельшчына. — Гомель, 1991. — С.20 — 22.
 37. Чарняўскі Мікалай Мікалаевіч // Энцыклапедыя лiтаратуры i мастацтва Беларусi: У 5 т. Т. 5. — Мн.: БелСЭ, 1987. — С. 516.
 38. Чыгір. Г. Паэт краіны маленства // Нар. газ. — 2003. — 16 студз.
 39. Чытача ўспрымае душою // Марціновіч А. Святло чароўнага ліхтарыка. Кн. 2. — Мн.: Нар. асвета. — 1998. — С. 220 — 227.
 40. Шаўчэнка В. «Казёл — моднік»: [ Аб кн. «Казёл — моднік»] // Гомел. праўда. — 1978. — 6 снеж.
 41. Яфімава М. Я хачу падараваць радасць !.. // ЛіМ. — 2003. — 31 студз. — С. 6.
 42. Вежнавец, Р. Гумар, усмешкі і шмат паэзіі / Раман Вежнавец // Авангард. — 2018. — 3 лютага. — С. 8.
 43. Віншуем, ганарымся! // Авангард. – 2019. – 30 сакавіка. – С. 13.
 44. Даніленка, М. Перада мной — ралля гадоў  / Міхась Даніленка // Гомельская праўда. — 2018. — 16 студзеня. — С. 10.
 45. Зэкаў, А. Вяртанне ў маленства / Анатоль Зэкаў // Авангард. – 2019. –2 сакавіка. – С. 13.
 46. Капуста, Ж. Рэцэпты добрага настрою / Ж. Капуста // Літаратура і мастацтва. – 2018. – 1 чэрвеня. – С. 6.
 47. Капуста, Ж. Ураджай паэтычнага слова / Жана Капуста // Літаратура і мастацтва. — 2018. — 9 лютага. — С. 7.
 48. Макаранка, Т. У «Дажынках» Міколы Чарняўскага ёсць радкі і пра Рагачоўшчыну / Таццяна Макаранка // Свабоднае слова. – 2019. – 18 чэрвеня. – С. 3.
 49. Маляўка, М. Зорка ў небе, васілёк у полі / Мікола Маляўка // Настаўніцкая газета. — 2018. — 6 студзеня. — С. 11.
 50. Рудабелец, В. Вучні выбіраюць кнігу / Васіль Рудабелец // Звязда. —2018. — 31 студзеня. — С. 7.
 51. Сівец, М. Грэцца тым, што роднае, сваё… / М. Сівец // Літаратура і мастацтва. — 2018. — 9 лютага. — С. 7.
 52. Сліва, М. Адказнасць творцы / Міхась Сліва // Літаратура і мастацтва. – 2019. – 29 сакавіка. – С. 13.
 53. Сліва, М. Пра куток, дзе грэюць словы /  Міхась  Сліва // Краязнаўчая газета. – 2019. – Красавік (№ 14). – С. 7.
 54. Сцешына, Т. Сэнс жыцця, альбо Тры юбілеі / Таццяна Сцешына // Беларускі час. —2018. — 2 лютага. — С. 18.
 55. Чарняўскі, М. «Мае героі – мае землякі» // Авангард. — 2018. — 2 чэрвеня. — С. 10.
 56. Чарняўскі, М. «Як прамень дзівоснага святла…»  // Сельская газета. – 2018. – 18 августа. – С. 28.