Пяткевич Чеслав

27 Авг

Пяткевич Чеслав (20.7.1856 д. Бабчин Хойникского р-на Гомел. обл. — 10.10.1936), белорусский и польский этнограф и фольклорист.

Биография:

Получил домашнее образование. Работал на Полесье, Киевщине, Смоленщине, в Лодзи. Исследовал материальную и духовную культуру населения Полесья, особенно белорусов, их занятия, поверья. Для трудов Пяткевича характерна исчерпывающая информация в области народного быта и культуры Полесья. Свои публикации иллюстрировал собственными рисунками.

Автор многочисленных трудов по этнографии белорусского Полесья.

Библиография:

 1. Біруковіч К. Даследчык Рэчыцкага Палесся // Гомел. праўда. — 1996. — 20 ліп.
 2. Бязручка, І. П. Чэслаў Пяткевіч – этнограф “чыстага” Палесся / І. П. Бязручка // Духоўная і культурная спадчына беларускага Палесся: Матэрыялы навуковай канферэнцыі: 18-19 верасня 1997г. – Гомель : ГДУ, 1998. – С. 123 – 125. 947844
 3. Васілевіч У. А. Чэслаў Пяткевіч // Беларуская фалькларыстыка: Збіранне і даслед. нар. творчасці ў 60 — х гг. XIX — пач. XX ст. / Г. А. Пятроўская, І. К. Цішчанка, У. А. Васілевіч і інш.- Мн.: Навука і тэхіка, 1988. — С. 309 — 316.
 4. Жыццё і навуковая спадчына Часлава Пяткевіча // Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Рэчыц. р-на. У 2 кн. Кн. 2. / Укл. П. П. Рабянок. — Мн.: Беларусь, 1998. — С. 285 — 287.
 5. Зелянкоўскі А. Часлаў Пяткевіч і яго навуковая дзейнасць // Ленінскі сцяг. — 1996. — 13 ліп.
 6. Зелянкоўскі А. Часлаў Пяткевіч: «Хойнікі» (1927 год) // Ленінскі сцяг. — 1996. — 27 лістап.
 7. Пяткевіч Чэслаў Генрыхавіч // Васілевіч У. А. Збіральнікі. — Мн.: Навука і тэхніка, 1991.- С. 134 — 168.
 8. Пяткевіч Чэслаў Генрыхавіч // Беларуская Савецкая энцыклапедыя. У 12 т. Т. 8. Паддубнікі — Рабкі / Рэдкал. П. У. Броўка (гал.рэд.) і інш. — Мн.: Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыкл., 1972. — С. 656.
 9. Пяткевіч Чэслаў Генрыхавіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 13: Праміле — Рэлаксін / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2001. — С. 164.
 10. Пяткевiч Чэслаў Генрыхавіч // Беларусь: Энцыкл. даведнiк / Беларус. Энцыкл.; Рэд. калегiя: Б. I. Сачанка (гал. рэд.) i iнш. — Мн.: БэлЭн, 1995. — С. 610 -611.
 11. Пяткевіч Чэслаў Генрыхавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т.6. Кн.1: Пузелі — Усая / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал.рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 2001. — С. 18.
 12. Пяткевіч Чэслаў Генрыхавіч // Энцыклапедыя лiтаратуры i мастацтва Беларусi: У 5-i т. Т. 4. Накцюрн — Скальскі / Рэдкал.: I. П. Шамякiн ( гал. рэд.) i iнш. — Мн.: БелСЭ, 1986. — С. 431.
 13. Пяткевіч Чэслаў Генрыхавіч // Этнаграфія Беларусі: Энцыкл./ Беларус. Сав. Энцыкл., Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1989. — С. 418 — 419.
 14. Салавей Л. Вялікі знаўца Палесся, чалавек — энцыклапедыя // Роднае слова. — 2001. — № 4. — С. 99 — 103.
 15. Саламевіч І. Даследчык Рэчыцкага Палесся // Полымя. — 1967. — № 1.
 16. Сідарэвіч А. Старое Палессе // Наша Ніва. — 2004. — 17 верас. — С. 6.
 17. Сказ пра Палессе // Краязн. газ. — 2004. — № 38. — С. 3.
 18. Часлаў Пяткевіч і яго навуковая спадчына: Пяткевіч Чэслаў Генрыхавіч // Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Хойн. р-на / БелЭн; Рэдкал.: М. А.Ткачоў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелЭн, 1993. — С. 35 — 44.