Полторан Вера Семеновна

24 Авг

Полторан (по мужу Лепельская) Вера Семеновна (28.3.1919, д. Бабуничи Петриковского р-на Гомел. обл. — 28.3.1989, г. Минск), прозаик. Член СП Беларуси с 1966 г. Лауреат Государственной премии Беларуси им. П. М. Лепешинского (1970, сб. очерков «Ключи от Сезама»). Заслуженный работник культуры Беларуси (1979).

Биография:

Из крестьянской семьи. В 1937 г. поступила в Минский пединститут. В 1941-1943 гг. работала на Бармино-Венецком заводе в Горьковской обл. После окончания Белорусского государственного университета (1945) работала стиль-редактором газет «Чырвоная змена» (1945-1952), «Лiтаратура i мастацтва» (1952-1953), редактором отдела критики журнала «Маладосць» (1953-1973). В 1973-1989 гг.
заведующая редакцией издательства «Мастацкая лiтаратура».

Литературную деятельность начала в 1949 г., постоянно печаталась с 1957 г. Писала очерки, критические статьи, рецензии, литературные портреты, занималась переводами. Основная тема — Полесье, белорусская деревня.

Работы автора (библиография):

 1. На пярэднiм краi жыцця // Чырв. змена. — 1952. — 18 чэрв.
 2. Магутны поступ мiру // ЛіМ. — 1957. — 3 верас.
 3. За ракой Гарынню: Нарыс // Маладосць. — 1958. — № 10.
 4. Талент светлы, чалавечы // Звязда. — 1963. — N 10. — 16 верас.
 5. Дзiвасiл: Нарысы. — Мн.: Маст. літ., 1974.
 6. Чалавек на вятрах часу: Публiцыстыка. Лiтаратурная крытыка. — Мн., 1989.

Об авторе (библиография):

 1. Аўрамчык М., Коўтун В. Святло дзiвасiлу // Полымя. — 1979. — N 3. — С. 190 -192.
 2. Брыль Я. А я — на Палессе // Маладосць. — 1979. — № 3. — С. 155 — 156.
 3. Галубовіч Л. Як дваццаць год таму… // ЛіМ. — 2004. — 2 крас. — С. 12.
 4. Гамолка М. Выдатны плён творчай працы // Голас Радзiмы. — 1970. — N 10.
 5. Герцович Я. Ключи от людских сердец // Сел. газ. — 1969. — 10 сент.
 6. Гонар і слава раена: Палтаран Вера Сямёнаўна // Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Петрык. р-на / Рэд.- укл. Р. Феранц. — Мн.: Ураджай, 1995. — С. 581 — 582.
 7. Дадзіёмаў У. Паэзія будзённых сустрэч // Маладосць. — 1963. — 4 лют.
 8. Каваленка В. Жыць, як набяжыць — не заслуга // ЛiМ. — 1974. — 12 крас.
 9. Коваленко В. На разных глубинах жизни: [ О кн. «Дивасил»] // Нёман. — 1975. — № 1. — С. 169 — 173.
 10. Ковтун В. Её любовь — Полесье // Сел. газ. — 1979. — 29 марта.
 11. Лаўрыновiч В. Сустрэча з крынiцаю // ЛiМ. — 1969. — 22 жн.
 12. Лісіцкі А. Была з кагорты абраных // Петрык. навіны. — 1999. — 7 крас.
 13. Літвіновіч Я. Чалавек на вятрах часу // ЛіМ. — 1999. — 26 сак.
 14. Лобан М. Лiтаратура пярэдняга краю // Полымя. — 1974. — N 8. — С. 190 — 204.
 15. Лысенка А. Тварам да жыцця // ЛiМ. — 1968. — 13 верас.
 16. Марцiновiч А. Дар душэўнай дабрынi // Работнiца i сялянка. — 1979. — N 3.
 17. Марціновіч А.» Самай горкай зямлi дзiвасiл» // ЛiМ. — 1994. — 8 крас.
 18. Марчанка С. Талент: [ Аб кнізе «Чалавек на вятрах часу»] // ЛіМ. — 1990. — 23 сак. — С. 6 — 7.
 19. Панасюк М. Кантакт пiсьменнiка i героя // ЛiМ. — 1974. — 15 лют.
 20. Палтаран Вера // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т. Т. 4. / Iн-т лiт. iмя Я. Купалы АН Рэспублікі Беларусь, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А. В. Мальдзiса / Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш. — Мн.: БелЭн, 1994. — С. 439 — 440.
 21. Палтаран Вера Сямёнаўна // Беларускія пісьменнікі (1917-1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі; Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Маст. літ., 1994. — С. 415.
 22. Палтаран Вера Сямёнаўна // Беларуская Савецкая энцыклапедыя. У 12 т. т. 8. Падуббнікі — Рабкі / Рэдкал. П. У. Броўка ( гал.рэд.) і інш. — Мн.: Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыкл., 1972. — С. 63.
 23. Палтаран Вера Сямёнаўна // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 12: Палікрат — Праметэй / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2001. — С.15.
 24. Палтаран Вера // Гардзіцкі А. К. Пiсьменнiкi Савецкай Беларусi: Кароткi даведнiк / Склад. А. Гардзіцкі — Мн.: Маст. літ., 1981. — С. 263.
 25. Палтаран Вера // Генаш В. С., Смыкоўская В. І. Літаратурная Гомельшчына: — Гомель, 1991. — С. 62 — 63.
 26. Палтаран Вера // Кулажанка Л. і інш. Літаратурныя мясціны Беларусі: Краязн. даведнік: У 3 кн. Кн. І.: Брэсц., Віцеб. і Гомел. вобл. / Л. Кулажанка, А. Мальдзіс, С. Сачанка; Маст. А. С. Забаўская. — Мн.: БелЭн, 2000. — С. 266 — 267.
 27. Палтаран Вера Сямёнаўна // Звязда. — 1989. — 30 сак.
 28. Палтаран Вера Сямёнаўна // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т .Т. 4. Накцюрн — Скальскі / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал.рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1986. — С.157.
 29. Савiк Л. Знайсцi ключы ад Сезама // Вяч. Мiнск. — 1979. — 28 сак.
 30. Чернов О. Корни жизни // Сов. Белоруссия. — 1969. — 28 сент.
 31. Шупенька Г. Талент чалавечае дабрынi // Полымя. — 1993. — N 10. — С. 191 -197.
 32. Шчодрасць. Веры Палтаран — 50 гадоў // ЛiМ. — 1969. — 28 сак.;
 33. Юрэвiч У. У кадры душэўнай поўнi // ЛіМ. — 1979. — 23 сак.

2019.

 1. Іофе, Э. Вера Палтаран: Майстар беларускага нарыса / Эмануіл Іофе // Полымя. – 2019. – № 3. – С. 150–154.
 2. Лісіцкі, А. Яна была Мадоннай Палесся… / Алесь Лісіцкі // Петрыкаўскія навіны. – 2019. – 2 сакавіка. – С. 9.