Метлицкий Николай Михайлович

20 Авг

Метлицкий Николай (Николай Михайлович, р. 20.3.1954, д. Бабчин Хойникского р-на Гомел.обл.), поэт. Член СП Беларуси с 1981г. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1986 г., за сборник
«Мой дзень зямны»).

Биография:

Родился в крестьянской семье. Учился в Бабчинской средней школе, которую закончил в 1971 г. В школьные годы стал активным селькором хойникской районной газеты «Ленiнскi сцяг «. В 1976 г. закончил отделение белорусского языка и литературы БГУ. Потом работал в редакции газеты «Лiтаратура i мастацтва». С 1983 г. в издательстве «Мастацкая лiтаратура».

Первые стихи Н. Метлицкого опубликованы в 1969 г. в районной газете. В республиканской печати первое стихотворение «Карагод» опубликовано в 1971 г. в газете «Пiянер Беларусi». В студенческие
годы тесно сотрудничал с журналами «Полымя», «Маладосць», «Беларусь», с газетами «Лiтаратура i мастацтва», «Чырвоная змена» и др. Автор поэтических сборников «Абелiск у жыццё», «Ружа вятроў», «Шлях чалавечы». Внимание поэта притягивают острые проблемы современности, мирные будни страны, душевная щедрость земляков и др.

Работы автора (библиография):

 1. Абелiск у жыцце: Вершы i паэма. — Мн., 1980. (Першая кнiга паэта).
 2. Мой дэень зямны: Вершы. — Мн., 1985.
 3. Ружа вятроў: Вершы i паэма. — Мн., 1987.
 4. Карагод: Верш // Пiянер Беларусi. — 1971. — 30 снеж.
 5. Зялены гай: Верш //Дзень паэзii — 84. — Мн., 1984.
 6. Бласлаўленне: Вершы i паэмы. — Мн., 1991.
 7. Палескi смутак: Вершы i паэмы.- Мн., 1991.
 8. Бабчын: Кнiга жыцця. — Мн., 1996.
 9. Метлицкий, М. На веков непростом перепутье / Микола Метлицкий // Нёман. – 2019. – № 3. – С. 47–51.
 10. Мятліцкі, М. Вокамгненні / Мікола Мятліцкі // Літаратура і мастацтва. – 2019. – 9 жніўня. – С. 8.
 11. Мятліцкі, М. Гарачыя зоры шчакою адчуць / Мікола Мятліцкі // Полымя. – 2019. – № 3. – С. 1–10.
 12. Мятліцкі, М. Нарачанскі бераг — залаты пясок… / Мікола Мятліцкі // Літаратура і мастацтва. — 2018. — 26 студзеня. — С. 8.
 13. Мятліцкі, М. Сон-трава  / Мікола Мятліцкі  // Полымя. – 2018. – № 5. – С. 3–10.
 14. Мятліцкі, М. «…У свеце – пагрозы ашчэр» /  Мікола Мятліцкі // Літаратура і мастацтва. – 2018. – 25 мая. – С. 8.

Об авторе (библиография):

 1. Мятлiцкi Мiкола // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т. Т. 4. / Iн-т лiт. iмя Я. Купалы АН Рэспублiкі Беларусь, Беларус.Энцыкл.; Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш. — Мн.: БелЭн, 1994. — C. 363.
 2. Мятліцкі Мікола // Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 11: Мугір — Паліклініка / Рэдкал: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2000. — С. 82.
 3. Мятліцкі Мікола // Генаш В. С., Смыкоўская В. І. Літаратурная Гомельшчына. — Гомель, 1991. — С. 91 — 92.
 4. Мятліцкі Мікалай // Кулажанка Л. і інш. Літаратурныя мясціны Беларусі: Краязн. даведнік: У 3 кн. Кн. 1.: Брэсц., Віцеб. і Гомел. вобл. / Л. Кулажанка, А. Мальдзіс, С. Сачанка; Маст. А. С. Забаўская. — Мн.: БелЭн, 2000. — С. 282.
 5. Таленты Хойнікаўшчыны: Мятліцкі Мікола // Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Хойніц. раёна / БелЭн; Рэдкал.: М. А.Ткачоў ( гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелЭн, 1993. — С. 352.
 6. Ткачоў, В. Вернасць роднаму берагу : [аб кнізе “Абеліск у жыце”] / В. Ткачоў // Гомельская праўда. – 1981. – 22 ліпеня.
 7. У нас у гасцях Мікола Мятліцкі // Ленінскі сцяг. – 1981. – 28 сакавіка.
 8. Канапелька, А. За лёс зямны / А. Канапелька // Чырвоная змена. – 1986. – 7 кастрычніка.
 9. Марціновіч, А. “З пачуцця, з нянавісці і светлае любові” / А. Марціновіч // Маладосць. – 1986. — № 7. – С. 172 – 174.
 10. Чабан, Т. Зямлі нядрэмныя трывогі / Т. Чабан // Полымя. – 1986. — № 5. – С. 215 – 220.
 11. Гніламёдаў, У. Буйным планам / У. Гніламёдаў // Літаратура і мастацтва. – 1987. – 23 кастрычніка. – С. 6 – 7.
 12. Бугаёў, Д. Бядой запаленае слова : [аб кнізе “Палескі смутак”] / Д. Бугаёў // Літаратура і мастацтва. – 1992. – 7 жніўня. – С. 6 – 7.
 13. Марціновіч, А. Як частка смутку чалавецтва : [аб кнізе “Палескі смутак”] / А. Марціновіч // Полымя. – 1992. — № 5. – С. 248 – 251.
 14. Сакун, А. Горкая споведзь Палесся / А. Сакун // Народная газета. – 1992. – 7 лютага.; Вячэрні Гомель. – 1992. – 29 ліпеня.
 15. Кручэнка, Т. “Мой боль вырастае да зор!” / Т. Кручэнка // Гомельскія ведамасці. – 1994. – 15 красавіка.
 16. Кручэнка, Т. “Саладзей родных комінаў дым…” / Т. Кручэнка // Гомельская праўда. – 1994. – 12 красавіка.
 17. Бабкоў, У. У чаканні сонца / У. Бабкоў // Гомельская праўда. – 1995. – 20 красавіка
 18. Кручэнка, Т. “Зямля мая, вышэй за ўсіх званіц” : [аб кнізе “Бабчын ] / Т. Кручэнка // Гомельская праўда. – 1996. – 14 снежня.
 19. Мятліцкі, М. “Душа не мода з гэтым пагадзіцца : [гутарка] / М. Мятліцкі // Гомельская праўда. – 1996. – 27 красавіка.
 20. Прашковіч, Л. І. Асаблівасці выяўлення Палескага каларыту ў паэзіі Міколы Мятліцкага / Л. І. Прашковіч // Праблемы адукацыі, навукі, культуры Беларускага Палесся: Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі (Мазыр, 22—23 лістапада 1996 г.). — Мазыр: Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 1996. — С. 102—104.
 21. Бельскі, А. Споведзь параненай душы : [аб кнізе “Бабчын ] / А. Бельскі // Полымя. – 1997. – № 12. – С. 267 – 271.
 22. Крюченко, Т. Поле Николая Метлицкого : [о книге «Бабчын»] / Т. Крюченко // Гомельская праўда. – 1997. – 11 ноября.
 23. Марціновіч, А. Трывога палескіх дарог / А. Марціновіч // Настаўніцкая газета. – 1997. – 12 сакавіка.
 24. Мятліцкі, М. “Са студэнцкіх гадоў пішу гэту кнігу…” : [гутарка з М. Мятліцкім / запісала Т. Кручэнка] // Гомельская праўда. – 1997. – 5 жніўня.
 25. Фаменкаў, А. Застанецца ў вершах : [аб кнізе “Бабчын ] / А. Фаменкаў // Літаратура і мастацтва. – 1997. – 19 снежня.
 26. Канапелька, А. Кніга жыцця “Бабчын” / А. Канапелька // Настаўніцкая газета. – 1998. – 10 верасня.
 27. Кручэнка, Т. Па вёрстах болю… : [аб кнізе “Бабчын”] / Т. Кручэнка // Экологический вестник. – 1998. – 16 июля.
 28. Мятліцкі Мікалай Міхайлавіч – лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь 1998 г. у галіне літаратуры за кнігу вершаў “Бабчын” // Рэспубліка. – 1998. – 30 снежня.; Літаратура і мастацтва. – 1999. – 8 студзеня.
 29. Праз прызму “Бабчына” // Літаратура і мастацтва. – 1998. – 27 сакавіка.
 30. Гарунова, Н. А пачыналася ўсё адтуль… / А. Гарунова // Літаратура і мастацтва. – 1999. – 29 студзеня.
 31. Дым, М. Апошні Бабчына жыхар… / М. Дым // Народная газета. – 1999. – 20 сакавіка.
 32. Кухта, А. Апошні Бабчына жыхар / А. Кухта // Літаратура і мастацтва. – 1999. – 18 чэрвеня.
 33. Мятліцкі, М. Бядой запаленае слова : [гутарка з М. Мятліцкім / запісала Т. Кручэнка] // Гомельская праўда. – 1999. – 20 сакавіка.
 34. Руневіч, В. З Бабчынам і сэрцам, і душой / В. Руневіч // Літаратура і мастацтва. – 1999. – 9 красавіка.
 35. Горкі сум развітання // Бельскі, А. Краса і смутак / А. Бельскі. – Мінск, 2000. – С. 170 – 176.
 36. Кручэнка, Т. “На зямлі маёй быліннай не знайсці для долі месца…” : [аб кнізе “Хойніцкі сшытак”] / Т. Кручэнка // Экологический вестник. – 2000. – 3 февраля.
 37. Мятліцкі, М. Паэзія – гарэнне вялікага чалавечага духу : [гутарка з М. Мятліцкім / запісаў А. Пырко] // Калінкавіцкія навіны. – 2000. – 25 мая.
 38. Хорсун, С. Чернобыль – его щемящая боль / С. Хорсун // Семь дней. – 2000. – 29 апреля.
 39. Бельскі, А. Паэтычны летапіс трагедыі / А. Бельскі // Роднае слова. – 2001. – № 2. – С. 7 – 13.
 40. Каршукоў, Я. Засведчана лёсам / Я. Каршукоў // Літаратура і мастацтва. – 2001. – 20 красавіка.
 41. Краўчанка, М. “Беларусь мая, кветка белая” / М. Краўчанка // Гомельская праўда. – 2001. – 26 чэрвеня.
 42. Мятліцкі, М. Апошні Бабчына жыхар… : [гутарка з М. Мятліцкім / запісаў Я. Рагін] // Літаратура і мастацтва. – 2001. – 13 красавіка.
 43. Марціновіч, А. Шляху млечнага прадонне… / А. Марціновіч // Літаратура і мастацтва. – 2002. – 12 красавіка. – С. 6 – 7.
 44. “Ёсць у кожнага свой мілы сэрцу куток…” // Гомельская праўда. – 2004. – 18 сакавіка. – С. 2.
 45. Гніламедаў, У. Асабістае, зямное і касмічнае / У. Гніламедаў // Маладосць. – 2004. – № 3. – С. 122-130.
 46. Канопліч, Н. Прызначэнне – быць сынам зямлі сваёй / Наталля Канопліч // Жыццё Палесся. – 2004. – 20 сак.
 47. Шамякін, І. Боль паэта / І. Шамякін // Літаратура і мастацтва. – 2004. – 19 сак. – С. 12.
 48. Н.Д. Насустрач Айчыне / Н.Д. // Літаратура і мастацтва. – 2004. – 21 мая. – С.3.
 49. Метлицкий, М. «Белорусская литература сама выбирает, кому нравиться» : беседа с М. Метлицким / записал Геннадий Ануфриев] // 7 дней. – 2005. – 8 декабря. – С. 28.
 50. Коршуков, Е. Вечная боль : [о книге «Замкнёны дом»] / Евгений Коршуков // Нёман. – 2005. — №10. – С.197-200.
 51. Чарота, А. Папытай у кнігарні : [аб кнізе «Замкнёны дом»] / Алексей Чарота // Маладосць. – 2005. — №6. – С.152.
 52. Казлова, В. Сэрцу майму ты да скону — Радзіма ! : [аб кн. М. Мятліцкага «Замкнёны дом»] / Вольга Казлова // Літаратура і мастацтва — 2006. — 28 крас. — С. 6.
 53. Ламека, Л. «На першай, небам дадзенай вярсце» : [вершаваная аповесць «Замкнёны дом» і паэма «Няходжанае поле» Міколы Мятліцкага] / Любоў Ламека // Роднае слова. — 2006. — № 2. — С. 16 — 18.
 54. Кавалёў, В. Летапісец мастацкага слова / Віктар Кавалёў // Літаратура і мастацтва. — 2007. — 28 снеж. — С. 1.
 55. Серэхан, Г. Паэтычны сусвет (па старонках «Маладосці» 2007 года) : [пра творчасць С. Шах, М. Мятліцкага, М. Башлакова і інш.] / Ганна Серэхан // Маладосць. — 2008. — № 6. — С. 105-114.
 56. Метлицкий, М. Возраст огня — вечность : [интервью с главным редактором журнала «Полымя» Миколой Метлицким / беседовала Людмила Иванова] // Советская Белоруссия. — 2008. — 22 янв. — С. 13
 57. Мятліцкі, М. «Любіце тое сапраўднае, што грэе душу і не дасць ёй астыць…» : [гутарка з галоўным рэдактарам часопіса «Полымя» М. Мятліцкім / гутарыла Л. Алейнік] / Мікола Мятліцкі // Настаўніцкая газета. — 2008. — 2 лют. — С. 13.
 58. Мятліцкі, М. “Толькі калектыўна мы можам стварыць духоўны партрэт Бацькаўшчыны…”: [гутарка з паэтам, галоўным рэдактарам часопіса “Полымя” М. Мятліцкім / гутарыў Мікола Чэмер] // Настаўніцкая газета. – 2009. – 8 жн. – С. 13.
 59. Тулупава, І. Майстра слова: [аб творчасці Міколы Мятліцкага] / М. Мятліцкі // Літаратура і мастацтва. – 2009. – 3 крас. – С. 3.
 60. Уславілі край палескі празаікі, паэты-землякі : [пра пісьменнкаў, якія нарадзіліся на Хойнікшчыне: Б. Сачанку, М. Мятліцкага, А. Канапельку, Б. Пятровіча] // Хойніцкія навіны. – 2010. – 4 верасня. – С. 6.
 61. Малиновский, А. Книжный ряд: [о книге «На берегу моем»] / Алесь Малиновский // Литературная газета (приложение «Лад»). – 2010. – 27 октября – 2 ноября. – С. 4.
 62. Кручэнка, Т. На Палессі я сэрцам прапісаны : [аб кніге “Цяпло буслінага крыла”, якая прысвечана 25-годдзю чарнобыльскай катастрофы] / Тамара Кручэнка // Гомельская праўда. – 2011. – 28 красавіка. – С. 5.
 63. Макарэвіч, В. Палеская араторыя: штрыхі да творчага партрэта Міколы Мятліцкага / Васіль Макарэвіч // Маладосць. – 2011. – № 5. – С. 119 – 128.
 64. Марціновіч, А. “Толькі чуйнаму сэрцу адкрыць сакрэт”. Пра кнігу “Стэпавы прастор” і не толькі : [М. Мятліцкі пераклаў на беларускую мову кнігу казахскага пісьменніка Абая] / Алесь Марціновіч // Літаратура і мастацтва. – 2011. – 30 верасня. – С. 4.
 65. Мятліцкі, М. “Палымянскі” шлях : [гутарка з галоўным рэдактарам часопіса «Полымя» Міколам Мятліцкім / запісала Таісія Лысова] // Рэспубліка. – 2012. – 21 снежня. – С. 8.
 66. Мятліцкі, М. “Любіце кнігу. Гэта бясцэнны скарб!” : [гутарка з галоўным рэдактарам часопіса “Полымя” Міколам Мятліцкім / запісаў Уладзімір Гаўрыловіч] // Гомельские ведомости. – 2012. – 29 марта. – С.19.
 67. Мятліцкі, М. “Мы выбіраем толькі самае лепшае і цікавае” : [галоўны рэдактар часопіса “Полымя” пра планы на другое паўгоддзе 2012 г.] / Мікола Мятліцкі // Літаратура и мастацтва. – 2012. – 25 мая. — С. 4.
 68. Бяганская, А. Трымацца высокіх ідэалаў Купалы : [удзел М. Мятліцкага ў пасяджэнні, прысвечаным юбілею Янкі Купалы] / Алена Бяганская // Веды. – 2012. – 27 лютага. – С. 2.
 69. Бязлепкіна, А. Няходжаны Сусвет : [пра кнігу “Чалавек падымае неба”] / Аксана Бязлепкіна // Звязда. – 2012. – 19 красавіка. – С. 10.
 70. Грышчук, А. “Цяпер можаш ісці да Аўрамчака”: [першыя публікацыі класікаў сучаснай айчыннай літаратуры ў “Маладосці”. Мікола Мятліцкі] / Анастасія Грышчук // Маладосць. – 2012. – № 2. – С. 74 – 76.
 71. Бараноўскі, А. Асацыятыўная канцэптасфера сучаснай беларускай лірыкі : [упамін. М. Мятліцкі] / Алесь Бараноўскі // Полымя. – 2013. – № 10. – С. 116 – 123.
 72. Мятліцкі, М. “Сею на сваё поле чужое зерне і гляджу, як прарасце…” : [гутарка з Міколам Мятліцкім / запісала Ірына Свірко] // Рэспубліка. – 2013. – 10 снежня. – С. 12.
 73. Мятліцкі, М. Ёсць роднае : [гутарка з рэдактарам часопіса “Полымя” Міколам Мятліцкім / гутарыла Таццяна Сівец] // Літаратура і мастацтва. – 2013. – 13 снежня. – С. 8.
 74. Мятліцкі, М. Ад Цюй Юаня да Бянь Чжыліня : [гутарка з Міколам Мятліцкім / запісаў Мікола Чэмер] // Настаўніцкая газета. – 2014. – 18 студзеня. – С. 22.
 75. Босак, К. Песняру хойніцкай зямлі — 60! / Клаўдзія Босак // Хойніцкія навіны. — 2014. — 22 сакавіка. — С. 11.
 76. Гарадніцкі, Я. Ад вокнаў вясковых да зор / Яўген Гарадніцкі // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 21 сакавіка. – С. 8.
 77. Гніламёдаў, У. “Шчыруе над светам душа, як пачала…”: нататкі пра сучасную паэзію : [у т. ліку пра М. Мятліцкага] / Уладзімір Гніламёдаў // Полымя. – 2014. – № 1. – С. 124 — 136.
 78. Грышчук, А. Расінкі на пялёстках лотаса : [М. Мятліцкі атрымаў спецыяльную прэмію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь] / Анастасія Грышчук // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 17 студзеня. – С. 1, 2.
 79. Камейша, К. Жыцця жывая ноша / Казімір Камейша // Полымя. – 2014. – № 2. – С. 146 – 159.
 80. Канопліч, Н. Міколе Мятліцкаму – 60 гадоў / Н. Канопліч // Светлае жыццё. – 2014. – 5 крас. – С, 4.– С, 4.
 81. Кручэнка, Т. Дамінанта духу кітайскай паэзіі ў перакладзе Міколы Мятліцкага : [спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта РБ дзеячам культуры і мастацтва адзначаны Мікола Мятліцкі] / Тамара Кручэнка // Гомельская праўда. – 2014. – 14 студзеня. – С. 5.
 82. Свірко, І. “Пад крыламі Дракона” : [Мікалай Мятліцкі, паэт, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі РБ імя Я. Купалы, галоўны рэдактар часопіса “Полымя” адзначаны спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за пераклад кнігі “Пад крыламі Дракона”] / Ірына Свірко // Рэспубліка. – 2014. – 11 студзеня. – С. 6.
 83. Студзенка, Т. Паэт Космасу : [у Доме дружбы адбыўся вечар, прымеркаваны да 60-годдзя паэта і перакладчыка Міколы Мятліцкага] / Таццяна Студзенка // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 4 красавіка. – С. 2.
 84. Філасофія Міколы Мятліцкага : [60-гадовы юбілей адзначае паэт, перакладчык Мікола Мятліцкі ] // Звязда. – 2014. – 21 сакавіка. – С. 3.
 85. Мятліцкі, М. Цеплыня паэзіі – цеплыня сустрэч : [гутарка з М. Мятліцкім / запісаў Павел Альсовы] // Полымя. – 2015. – № 10. – С. 104 – 106.
 86. Ананьева, С. Диалог культур новейшего времени : [белорусско-казахские литературные связи на современном этапе; в т.ч. о переводах М. Метлицкого] / Светлана Ананьева // Беларуская думка. — 2015. — № 10. — С. 92—97.
 87. Берлеж, М. Што ўзбагачае Чалавека : [у серыі “Светлыя знакі: паэты Кітая” (выдавецтва “Звязда”) выдадзен зборнік Ай Ціна “Водар стоенага лесу”; сярод перакладчыкаў Мікола Мятліцкі] / Мікола Берлеж // Літаратура і мастацтва. — 2015. — 6 лютага. — С. 12.
 88. Гучок, Я. Прыклады служэння Бацькаўшчыне : [выйшла ў свет кніга Міколы Мятліцкага “З думкай пра Беларусь, альбо Ёсць дзіва, адвечнае дзіва”] / Яўген Гучок // Настаўніцкая газета. — 2015. —18 чэрвеня. — С. 16.
 89. Кручэнка, Т. Памяць палоніць сустрэчай чаканай… : [кніга “Бабчын” Міколы Мятліцкага] / Тамара Кручэнка // Гомельская праўда. — 2016. — 3 верасня. — С. 4.
 90. Алейчанка, Ю. Дзе шукаць скарбы? : [пра кнігу “Скарб бяздонны”] / Юлія Алейчанка // Полымя. – 2017. – № 6. – С. 172 – 175.
 91. Берлеж, М. Сяброўская адзнака : [паэт Мікола Мятліцкі атрымаў Міжнародную прэмію “Алаш”] / Мікола Берлеж // Звязда. — 2017. — 27 мая. — С. 13.
 92. Ладуцька, К. Духоўны шлях яднання : [кніга з артыкулам Міколы Мятліцкага “Палюбіўшы паэта, палюбіш і яго народ”, прысвечаная творчасці казахскага пісьменніка Абая Кунанбаева прэзентавана ў Алматы] / Кастусь Ладуцька // Голас Радзімы. — 2017. — 20 красавіка. — С. 3.
 93. Мятліцкі, М. Паэтычныя пошукі будучыні : [гутарка з М. Мятліцкім / запісаў Сяргей Шычко] // Беларусь. – 2017. – № 9. – С. 40 – 41.
 94. Мятліцкі, М. М. Пялёсткі хрызантэмы і лотас : [гутарка з Мікалаем Міхайлавічам Мятліцкім / гутарыў Мікола Берлеж] // Звязда. — 2017. — 27 красавіка. — С. 12.
 95. Шарко, Г. Мова сумоўя — паэзія : [адбылася прэзентацыя кніг з Кітая, перакладзеных на беларускую мову М. Мятліцкім ] // Культура. – 2017. – 20 мая. – С. 3., № 20.
 96. Мятліцкі, М. “…Некаму ты ачужэлая зона, сэрцу майму — ты да скону Радзіма!” : [гутарка з паэтам Міколам Мятліцкім / гутарыла Наталля Канопліч] // Жыццё Палесся. — 2018. — 26 апреля. — С. 4—5.
 97. Ды святлынь не пагасне ніколі ў душы… // Гомельская праўда. – 2019. – 21 сакавіка. – С. 24.
 98. Казлоўская, І. Літаратурная віктарына: Мікола Мятліцкі / Ірэна Казлоўская // Роднае слова. – 2019. – № 2. – С.73.
 99. Метлицкий, М.  Полюбить поэта – значит, полюбить его народ // Нёман. – 2018. – № 3. –  С. 164–166.    
 100. Мятліцкі, М. «…Некаму ты ачужэлая зона, сэрцу майму — ты да скону Радзіма!» // Жыццё Палесся. — 2018. — 26 апреля. — С. 4—5. 
 101. Мятліцкі, М. «Пажыццёва залівацца салаўём не будзеш» // Маладосць. – 2019. – № 3. – С. 80–91.
 102. Смусянок, А. Міколу Мятліцкаму – 65 : Хайнічане на вечарыне пабывалі – юбіляра падарункамі і песнямі павіншавалі / Алена Смусянок // Хойніцкія навіны. – 2019. – 23 сакавіка. – С. 4.
 103. Шыцька, Я. З надзеяй на лепшы сцэнарый / Яўгенія Шыцька // Літаратура і мастацтва. – 2019. – 16 жніўня. – С. 6.