Ярец Виктор Владимирович

6 Сен

Ярец Виктор Владимирович (р. 23.10.1948, пос. Красный Мост Речицкого района Гомельской обл.), поэт, литературовед, критик. Член СП Беларуси с 1980 г. Кандидат филологических наук (1976), доцент (1978).

Биография:

Родился в семье колхозников. Окончив Заспенскую СШ в 1966 г., поступил на филфак БГУ. Будучи студентом, подписал письмо в защиту белорусского языка, за что был исключен из университета. Позже принят в Гомельский педагогический институт, с 1969 г. — университет.

После окончания университета в 1970 г. работал заведующим сельхозотделом рогачёвской районной газеты «Камунар». Служил в Советской Армии (1970-1971гг.), работал на Гомельском телевидении. Окончил аспирантуру при кафедре белорусской литературы Гомельского университета (1975). С 1975 г. работает на этой кафедре.

Первые стихотворения В. Ярец поместил в газете «Пiянер Беларусi» и журнале «Бярозка», когда был еще учеником 5-го класса. В школьные годы также печатался в районной газете «Дняпровец», «Чырвонай змене». Активно начал выступать со стихами в печати с 1966 г.

Его произведения помещены в коллективных сборниках «Вдохновение», «Унiверсiтэт паэтычны» и др. Автор сборников стихотворений «Уваходзiны», «Дняпроўскi бакен», и др. Основная их тематика — проблемы молодого современника, беззащитность природы. Исследует проблемы развития современной белорусской поэзии. Переводил произведения болгарских, литовских, русских, украинских поэтов.

Живёт в Гомеле.

Работы автора (библиография):

 1. Уваходзіны: Лірыка. — Мн.: Маст. літ., 1976.
 2. Дняпроўскі бакен: Вершы. — Мн.: Маст. літ., 1992.
 3. Добрыца: Вершы. — Мн., 1989.
 4. Там, дзе сівізна нябёс: Паэма // Гомел. праўда. — 2001. — 24 ліп.

Об авторе (библиография):

 1. Атрошчанка Г. «Твой смутак — лёгкі матылёк…» // Гомел. ун-т. — 2003. — 13 лістап. — С. 4.
 2. Ганжураў Р. Святло дняпроўскага бакена: [ Аб паэтычным зб. «Дняпроўскі бакен»] // Гомел. праўда. — 1992. — 29 снеж.
 3. Гарунова Н. «Няма жыццю канца…» // ЛіМ. — 1999. — 8 студз.
 4. Гніламёдаў У. «Паэзія застаецца…»: [ Аб паэтычным зб. «Дняпроўскі бакен»] // Полымя. — 1993. — № 11. — С. 250 — 252.
 5. «Жыццю, як зерню, узрасці…» // Гомел. праўда. — 2003. — 23 кастр. — С. 8.
 6. Землякі — дзеячы навукі і культуры: Ярац Віктар Уладзіміравіч: Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Рэчыц. р-на. Кн. 2. / Укл. П. П. Рабянок. — Мн.: Беларусь, 1998. — С. 251.
 7. Люндышев Н. Новоселье с достоинством: [О кн. «Новоселье»] // Химик. — 1976. — 31 дек.
 8. Лясны І. Паэт дома — не госць // ЛіМ. — 1999. — 16 крас.
 9. Марціновіч А. Уваходзіны ў паэзію: [ Аб кн. «Уваходзіны»] // Гомел. праўда. — 1976. — 16 верас.
 10. Ненадавец А. Шлях у дзесяць гадоў // Гомел. праўда. — 1987. — 17 чэрв.
 11. Прыняты ў Саюз пісьменнікаў // ЛіМ. — 1980. — 30 мая.
 12. Рабянок П. Уваходзіны: [ Аб кн. «Уваходзіны»] // Дняпровец. — 1976. — 27 лістап.
 13. Рабянок П. Шануючы паэта, шанавалі спадчыну // Дняпровец. — 1999. — 30 крас.
 14. Сальнікава Ю. «Нясеш праменні ў вачах…» // «Душа прычаліцца крылом да неба». — Гомель, 1999. — С. 54 — 64.
 15. Сальнікава Ю. Паэт «з праменнямі ў вачах» // Роднае слова. — 2004. — № 10. — С. 6 — 10.
 16. Сальнікава Ю. У цёплых сотах жыцця // Маладосць. — 1999. — № 8. — С. 243-249.
 17. Федзюкова Н. «Пакуль я веру людзям, і святлу» // Гомел. ун-т. — 1994. — № 7. — С. 3.
 18. Хвалей Я. Энэргія памяці, ці Балючыя успаміны // Маладосць. — 1996. — № 12. — С. 175 — 184.
 19. Шынкарэнка В. Мелодыя жывога слова // Полымя. — 1999. — № 2. — С. 207 -213.
 20. Шынкарэнка В. Родных гоняў расткі // Палессе. — 1998. — № 1-2. — С. 112 — 116.
 21. Ярац Віктар Уладзіміравіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 18. Кн. 1: Дадатак: Шчытнікі — ЯЯ / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. — С. 297.
 22. Ярац Вiктар // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т. Т. 4. / Iн-т лiт. iмя Я. Купалы АН Беларусi, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Редкал.: I. Э. Багдановiч i iнш. — Мн.: БелЭн, 1995. — С. 513.
 23. Ярац Віктар // Беларускія пісьменнікі (1917-1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі; Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Маст. літ., 1994. — С. 637 — 638.
 24. Ярац Віктар Уладзіміравіч // Генаш В. С., Смыкоўская В. І. Літаратурная Гомельшчына. — Гомель, 1991. — С. 81 — 82.
 25. Ярац Віктар // Кулажанка Л. і інш. Літаратурныя мясціны Беларусі: Краязн. даведнік: У 3 кн. Кн. 1.: Брэсц., Віцеб. і Гомел. вобл. / Л. Кулажанка, А. С. Мальдзіс, С. Сачанка; Маст. А. С. Забаўская. — Мн.: БелЭн, 2000. — С. 279.
 26. Ярац Віктар Уладзіміравіч // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т. Т. 5. Скамарохі — Яшчур / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1987. — С. 692.