Федоренко Андрей Михайлович

5 Сен

Федоренко Андрей Михайлович; (р. 17.1.1964, д. Берёзовка Мозырского р-на Гомельской обл.), прозаик. Член СП Беларуси с 1990 г.

Биография:

Родился в крестьянской семье. А. Федоренко окончил Антонов-скую восьмилетку (1978) и Мозырский политехникум (1983). Служил в Советской Армии (1983-1984). Работал на железной дороге в Калинковичах, в Березовской библиотеке. Закончил Минский институт культуры (1990). С апреля 1990 г. корректор еженедельника «7 дней», с мая 1990 г. заведующий отделом науки и искусства журнала «Полымя». В 1992 г. за рассказ «Пеля» получил первую премию Международной ассоциации фондов Мира и Московского центра «Филантропия».

Первые публикации А. Федоренко (рассказы «Сачыненне», «Пiсьмо») появились в 1987 г. в журнале «Маладосць». Печатался в коллективных сборниках «Жнiвеньскi праспект», «Перад маiмi вачыма», в республиканских журналах и газетах. Автор повести «Гiсторыя хваробы». Пишет о сегодняшнем дне, стремится постигнуть духовный мир современника, понять его заботы и тревогу. Его проза покоряет любовью к человеку, хорошим знанием жизни села и города, тонким психологизмом, эмоциональностью и искренностью. Переводит с белорусского на русский язык.

Живёт в Минске.

Работы автора (библиография):

 1. Гiсторыя хваробы: Аповесць.,1990.
 2. Смута: Аповесцi, апавяданнi. — Мн., 1994.
 3. Шчарбаты талер: Аповесць, апавяданннi. -1999.
 4. Афганская шкатулка: Аповесць, апавяданні. — Мн., 2002.
 5. Федаренко, А. Ревизия: [роман] / Андрей Федаренко // Неман. – 2010. – № 6. – С. 4 – 34.
 6. Федаренко, А. Ревизия: [роман] / Андрей Федаренко // Неман. – 2010. – № 8. – С. 3 – 40.
 7. Федаренко, А. Ревизия: [роман] / Андрей Федаренко // Нёман. – 2010. – №7. – С. 3 – 33.
 8. Федарэнка, А. Сечка — 13: [нарысы] / Андрэй Федарэнка // Дзеяслоў. – 2010. – № 5. – С. 112 – 116.
 9. Федоренко, А. Пеля : [рассказ] / А. Федоренко // Литературная газета. – 2010. – 30 июня — 6 июля. – С. 4.
 10. Федоренко, А.. «Я шел по целине…»: [беседа с писателем Андреем Федоренко / записал Алесь Малиновский] / Алесь Малиновский // Неман. – 2010. – № 6. – С. 3-4.
 11. Федаренко, А. Ксю / Андрей Федаренко // Нёман. – 2019. – № 9. – С. 3–24.

Об авторе (библиография):

 1. Ад жалю і «любові лютай…» // ЛіМ. — 1993. — 9 сак. — С. 6 — 7.
 2. Алейнік, Л. Замест рэцэнзіі на раман-эсэ Андрэя Федарэнкі “Мяжа” / Лада Алейнік // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 26 лют. – С. 7.
 3. Васючэнка П. Апошні празаік вёскі // Крыніца. — 1995. — № 9. — С. 76.
 4. Вич М. Только книга, компьютер и словарь… // Знамя юности. — 2001. — 7 апр.
 5. Грышкевіч, С. Не раман і не эсэ, альбо Ці ўдасца пісьменніку “абдурыць прыроду?”: крытычныя заўвагі аб рамане-эсэ “Мяжа” Андрэя Федарэнкі] / Сяргей Федарэнка // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 26 лют. – С. 6.
 6. Дубасава А. «Казачны рэалізм» Андрэя Федарэнкі // Маладосць. — 2003. — № 5. — С. 134 — 150.Шынкарэнка В. Жывым — жывое // Настаўн. газ. — 1998. — 2 чэрв.Жуковіч В. «Ныне» — новая аповесць Андрэя Федарэнкі // Голас Радзімы — 2001. — 18 крас.
 7. Імі ганарыцца Мазыршчына: Андрэй Федарэнка // Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Мазыра і Мазырск. р-на / Уклад. М. А. Капач, В. Р. Феранц; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: Маст. літ., 1997. — С. 525 — 526.
 8. Караленка Г. » І не працуй на д’ябла, на смуту…» // Жыццё Палесся. — 1996. — 17 верас.
 9. Кірвель А. Два падарожжы… У эміграцыю // Крыніца. — 1995. — № 9. — С. 76 -77.
 10. Кузьміч Н. Час выбару // Полымя. — 1999. — № 10.
 11. Лаўрэаты літаратурных прэмій: [ А. Федарэнка — прэміі Івана Мележа, інфарм.] // ЛіМ. — 1995. — 2 чэрв. — С. 3.
 12. Марціновіч А. Братка талер, раскажы // Настаўн. газ. — 1998. — 2 чэрв.
 13. Марціновіч А. Знаёмы і … непрадказальны // Крыніца. — 1995. — № 9. — С. 70 -75.
 14. Ненадавец А. Дзе адшукаўся талер?: [ Пра аповесць «Шчарбаты талер» ] // Полымя. — 2000. — № 3. — С. 312 — 315.
 15. Сальнікава Ю. «Да крынічкі я дабрацца мушу! [ Аб кн. «Смута»] // Маладосць. — 1999. — № 10. — С. 242 — 248.
 16. Творы пісьменнікаў уплываюць на іх лёс // Чырв. змена. — 2001. — 29 верас.
 17. Только книга, компьютер и словарь // Кн. мир. — 2001. — 26 апр. — С. 4.
 18. Федарэнка А. «Мне пашэнціла вучыцца ў цалкам беларускамоўнай школе» // Звязда. — 1998. — 15 крас.
 19. Федарэнка А. «Уся мая вядомасць — нейкая палавінчатая…» // ЛіМ. — 2002. — 6 верас. — С. 5.
 20. Федарэнка А. // Беларускія пісьменнікі ( 1917-1990 ) : Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі; Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Маст. літ., 1994. — С. 552.
 21. Федарэнка А. // Кулажанка Л. і інш. Літаратурныя мясціны Беларусі: Краязн. даведнік: У 3 кн. Кн. 1.: Брэсц., Віцеб. і Гомел. вобл. / Л. Кулажанка, А. Мальдзіс, С. Сачанка; Маст. А. С. Забаўская. — Мн.: БелЭн, 2000. — С. 264.
 22. Федарэнка Андрэй // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т.Т. 6. / Iн-т лiт. iмя Я.Купалы АН Рэспублiкi Беларусь, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш. — Мн.: БелЭн, 1995. — С. 141 — 142.
 23. Федарэнка Андрэй Міхайлавіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 16: Трыпалі — Хвіліна / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2003. — С. 343.
 24. Ханеня, С.І. Проза А. Федарэнкі: дыягназ эпаса / С.І Ханеня // Скарына і наш час : матэрэялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю У.В. Анічэнкі (Гомель,7 кастрычніка 2004 года). – Гомель, 2004. – С. 194 – 196. № 979036 окр
 25. Цітова Л. У пошуках скарбаў: [ Аб кн. «Шчарбаты талер» ] // Роднае слова. — 2002. — № 10. — С. 50 — 51.
 26. Шаўлякова І. Маленькае сола, альбо Парсуна Андрэя Федарэнкі // Першацвет. — 1996. — № 3.
 27. Шупенька Г. … Яго нельга не чытаць» // Крыніца. — 1995. — № 9. — С. 77 — 80.
 28. Шынкарэнка, В.К. “Палессе – гэтым усё сказана” : [пра А. Федарэнку] / В.К. Шынкарэка // Традыцыі духоўнай культуры Усходняга Палесся : праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2. – Гомель, 2009. — С. 109 -111. № 1\ 8124 окр
 29. Якавенка Н. Рэальнасць: фантазія // Першацвет. — 1996. — № 3.
 30. Гардзей, А. Шляхі да самога сябе / Арына Гардзей // Полымя. – 2019. – № 2. – С.174–175.
 31. Каменюкова, В. Феномен двайніцтва ў рамане «Рэвізія» Андрэя Федарэнкі  / Вольга Каменюкова // Роднае слова. – 2019. – № 1. – С. 13–15.
 32. Кошман, П. Р. Беларуская правінцыя ў мастацкім спасціжэнні Андрэя Федарэнкі / П. Р. Кошман // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. – 2019. – № 1. – С. 138–142.