Сыс Анатолий Тихонович

5 Сен

Сыс Анатолий Тихонович (26.10.1959, с. Горошков Речицкого р-на Гомел. обл. — 4.5.2005, г. Минск), поэт. Член СП Беларуси с 1988 г.

Псевдонимы:

Биография:

Родился в крестьянской семье. С 1977 г. по 1982 г. учился на историко-филологическом факультете Гомельского государственного университета. После окончания был призван в армию. В 1984 г. Работал корреспондентом районной газеты «Перамога Кастрычнiка» в г. Ветка. В 1985 г. переехал в Минск, где работал в Республиканском радиотелецентре.

Печататься начал еще во время учебы в школе в районной газете «Дняпровец». В годы учебы в университете печатался в «Гомельскай праўдзе», «Чырвонай змене». Регулярно печатается с 1986 г. Первый сборник «Агмень» ( Бiблiятэка часоп. «Маладосць») вышел в 1988 г., куда вошли стихотворения и две поэмы, написанные во время службы в армии. В 1989 г. напечатан сборник «Пан Лес».

Анатолий Сыс — поэт открытый, эмоциональный, требовательный к своему творчеству. Тема личного «я» в контексте современного возрождения — наиболее близка и актуальна для поэта. Каждодневная кропотливая работа души направлена на поиск новых литературных форм и нетрадиционного самовыражения.

Работы автора (библиография):

 1. Агмень: Вершы, паэмы. — Мн.,1988.
 2. Пан Лес: Вершы. — Мн.,1989.
 3. «Вайна — гэта каскi iржавыя…»:[Верш] // Гомел. праўда. — 1982. — 9 лют.
 4. Бацьку : [Верш] // Знамя юности. — 1982. — 10 июня.
 5. Лiпа: [Верш] // Чырв.змена. — 1983. — 4 верас.
 6. Аднакрылы воран: [Вершы] // Дзеяслоў. — 2005. — № 5 (18). — С. 227 — 231.
 7. Неапаленая купіна. Галодны год і інш.: [Вершы] / Полымя. — 2005. — № 7. — С. 114 — 122.

Об авторе (библиография):

 1. Андраюк, В. … Гэта я — Анатоль Сыс. Самы лепшы паэт Беларусі / В. Андраюк //Чырвоная змена. — 2000. — 25 мая.
 2. Аркуш, А. Сысова сьвятасьць і паганства / А. Аркуш // ARCHE. — 2005. — № 4. — 205 — 210.
 3. Барсток, М. Уваходзіны / М. Барсток // Полымя. — 1990. — № 5. — С. 244 — 247.
 4. Беларусь — яго магіла // Народная воля. — 2005. — 12 мая.
 5. Бязлепкіна, А. Пентхаўз для Сыса / А. Бязлепкіна // ARCHE. — 2005. — № 4. — С. 200 — 204.
 6. Бяляцкі, А. Трагедыя Толіка Сыса / Алесь Бяляцкі // Наша ніва. — 2005. — 14 кастр. — С. 12 — 13.
 7. Вішнеў, З. Непаслухмяныя літаратары, альбо «Барацьбіты» і «творчыя пачвары» / З. Вішнеў // Маладосць. — 2003. — № 6. — С. 142 — 143.
 8. Галубовіч, Л. Бывай, паэт / Л. Галубовіч // Літаратура і мастацтва. — 2005. — 20 мая. — С. 15.
 9. Гарадніцкі, Я. Зберажоны агонь / Я. Гарадніцкі // Беларуская мова і літаратура ў школе. — 1989. — № 5. — С. 36 — 39.
 10. Гарачка, У. Пра Сыса / У. Гарачка // Літаратура і мастацтва. — 2002. — 15 лістапада. — С. 6.
 11. Гарунова, Н. «Я аддаў сябе агню…» / Н. Гарунова // «Душа прычаліцца крылом да неба…» — Гомель, 1999. — С. 66 — 72.
 12. Глобус, А. Мой бедны таварыш, мой Сыс і дні незалежнасці / Адам Глобус // ARCHE. — 2005. — № 4. — С. 193 — 199.
 13. Глобус, А. Сыс: Нататкі пра тутэйшага паэта / А. Глобус // Голас Радзімы. — 2001. — 6 чэрвеня.
 14. Грамыка, І. Ушанавалі памяць паэта / І. Грамыка // Маяк. — 2005. — 16 лістапада.
 15. Дубавец, С. Таямніца Сыса / Сяргей Дубавец // Наша ніва. — 2005. — 10 чэрвеня. — С. 20.
 16. «Жыць хачу, землякі…» // Гомельская праўда. — 2005. — 11 чэрвеня. — С. 4.
 17. Кісліцына, Г. Закратаванне слова / Г. Кісліцына // Маладосць. — 2003. — № 10. — С. 129 — 130.
 18. Кісліцына, Г. Закратаванне сэрца / Г. Кісліцына // Літаратура і мастацтва. — 2002. — 15 лістапада. — С. 6.
 19. Кустава, В. Апакаліпсіс Анатоля Сыса, альбо «імпульс найвышэйшай прастаты» / В. Кустава // Маладосць. — 2003. — № 6. — С. 144 — 149.
 20. Лобач, У. Паляўнічы: [Верш, прысвечаны А. Сысу] / Уладзімір Лобач // Наша ніва. — 2005. — 10 чэрвеня. — С. 20.
 21. Малец, Я. Слова паэта пайшло да людзей / Янусь Малец // Літаратура і мастацтва. — 2005. — 24 чэрвеня. — С. 15.
 22. Марціновіч, А. «Я тут!» Я шугаю полымем / А. Марціновіч // Голас Радзімы. — 1990. — 9 жніўня. — С. 6 — 7.
 23. Не стала Анатоля Сыса… // Маладосць. — 2005. — № 6. — вокладка.
 24. Пучынскі, У. «І галосяць знічкі над пустою хатай…» / Уладзімір Пучынскі // Краязнаўчая газета. — 2005. — № 19 (май). — С. 3.
 25. Рабянок, П. І патухла ў Гарошкаве свечачка… / П. Рабянок // Дняпровец. — 2005. — 26 мая. — С. 3.
 26. Рабянок, П. У роднай хаце Анатоля Сыса / Пятро Рабянок // Дняпровец. — 2005. — 17 снежня. — С. 3.
 27. Рудовіч, М. «Сыс» / М. Рудовіч // Літаратура і мастацтва. — 2002. — 27 верасня. — С. 8.
 28. Сыс, А. «Як пойдуць восеньскія дажджы — пачну пісаць…»: [А. Сыс пра сябе] / А. Сыс // Народная воля. — 1997. — 4 кастрычніка.
 29. Сыс Анатоль // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўнiк. У 6 т. Т.5 / Iн-т лiт. iмя. Я. Купалы АН Беларусi, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш. — Мн.: БелЭн, 1995. — С. 466.
 30. Сыс Анатоль Ціханавіч // Генаш, В. С. Літаратурная Гомельшчына / В. С. Генаш, В. І. Смыкоўская. — Гомель, 1991. — С. 79 — 80.
 31. Федарэнка, А. Нарадзіцца паэтам / А. Федарэнка // Гомельскі універсітэт. — 1994. — 22 сакавіка. — С. 3.
 32. Цімошык, Л. «Выратуйце сэрца, вызваліце душу» / Л. Цімошык // Звязда. — 2005. — 27 верас. — С. 6.
 33. Чаропка, В. Его Величество Поэт / Витовт Чаропка // Нёман. – 2019. – № 2. – С. 154–168.