Мехов Владимир Львович

21 Авг

Мехов Владимир (наст. Нехамкин) Львович (25.3.1928, г. Рогачев Гомел. обл. – 2017), прозаик. Член СП Беларуси с 1960 г. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986 г., за киносценарии документальных фильмов).

Псевдоним:

Биография:

Из семьи рабочего. Учился на факультете журналистики БГУ (1945-1950), одновременно работал в редакции газеты «Лiтаратура i мастацтва». После окончания университета работал в газете «Чырвоная змена» (1950-1960), редактором на Белорусском радио (1960-1961). Потом снова в редакции газеты «Лiтаратура i мастацтва» — зав. отделом, ответственный секретарь (1961-1975). С 1975 г. до выхода на пенсию (1988) — старший редактор, комментатор литературно-драматической редакции на Белорусском радио. Автор цикла радиопередач «Встреча в радиостудии».

Статьи и рецензии В. Мехова начинают появляться в печати в 1948 г., очерки и рассказы в 1951 г.

Автор книг:

 • «Сцяг над рэўкомам» (1958),
 • «Апошняя яўка» (1959),
 • «Помнік герою» (1961),
 • «Станцыя паблізу Тамбова» (1964),
 • «Добры вечар, камбат» (1970),
 • «Слухаецца справа аб замаху» (1972),
 • «Старадаўняя гравюра» (1974),
 • «Сустрэчы ў радыёстудыі» (1985).

Пишет о современности, о Великой Отечественной войне, которую он пережил подростком, киносценарии, пьесы.

Награжден Грамотой и Почетной Грамотой Верховного Совета БССР. Живет В Минске.

Работы автора (библиография):

 1. Сцяг над рэўкомам.- Мн., 1958.
 2. Апошняя яўка: Аповесць.- Мн., 1959.
 3. Помнiк герою: Апавяданнi. — Мн., 1961.
 4. Станцыя паблiзу Тамбова: Апавяданнi. — Мн., 1964.
 5. Добры вечар, камбат: Апавяданнi.- Мн., 1970.
 6. Старадаўняя гравюра: Аповесць // Маладосць. — 1974. — № 2. — С. 75 -114.
 7. Катилась торба с высокого горба: Рассказ // Нёман. — 1998. — № 4. — С. 127 — 141.
 8. Інта: Апавяданне // Маладосць, 1998. — № 8. — С. 131 — 138
 9. Руслан і Людміла: Апавяданне // Работніца і сялянка. — 1975. — № 7. — С. 12 — 14.
 10. Зарево: Повести, рассказы, очерки.- Мн., 1977.
 11. Слухаееца справа аб замаху: Дакументальныя нарысы // Беларусь. — 1972.
 12. Старадаўні раманс: Апавяданне // ЛіМ.- 1969. — 16 верас.
 13. Посах выгнанніка: Апавяданне // Маладосць. — 1969. — № 1. — С. 79-83.
 14. Палёт: [ Урывак з п’есы ] // ЛіМ. — 1968. — 29 кастр.

Об авторе (библиография):

 1. Аляксандраў, К. Рыцары свабоды / К. Аляксандраў / Чырвоная змена. – 1972. – 7 ліпеня.
 2. Брандобовская, Л. Твои дочери, Россия… / Л. Брандобовская // Знамя юности. – 1969. – 11 ноября.
 3. Букчын, С. Што за справай аб замаху / С. Букчын // Полымя. – 1973. – № 3. – С. 249 – 252.
 4. Бур’ян, Б. Дапытлівы патрабавальны / Б. Бур’ян // Літаратура і мастацтва. – 1988. – 25 сакавіка. – С. 11.
 5. Бур’ян, Б. І весні спеў нам чуецца… / Б. Бур’ян // Літаратура і мастацтва. – 1998. – 27 сакавіка.
 6. Бягун, У. Насуперак гістарычнай праўдзе / У. Бягун // Літаратура і мастацтва. – 1974. – 18 кастрычніка.
 7. Гардзіцкі А. К. Пісьменнікі Савецкай Беларусі: Кароткі даведнік / Склад. А. Гардзіцкі. — Мн.: Маст. літ., 1981. — С. 241.
 8. Гусак, С. Уменне заўважаць добрае / С. Гусак // Полымя. – 1964. — № 9. – С. 189.
 9. Іофе, Э. Шматгранны талент Уладзіміра Мехава / Эмануіл Іофе // Полямя. – 2018. – № 3. – С. 154 – 159.
 10. Марціновіч, А. Скрозь жывуць людзі / Алесь Марціновіч // Полымя. – 1971. – № 9. – С. 242 – 244.
 11. Марціновіч, А.Сын свайго часу : [да 80-годдзя Уладзіміра Мехава] / Алесь Марціновіч // Літаратура і мастацтва. — 2008. — 28 сакавіка. — С. 15.
 12. Мехаў Уладзiмiр // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т. Т.4 / Iн-т iмя Я. Купалы АН Рэспублiкi Беларусь, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш.- Мн.: БелЭн,1994. — С. 297 — 298.
 13. Мехаў Уладзімір // Кулажанка і інш. Літаратурныя мясціны Беларусі: Краязн. даведнік: У 3 кн. Кн. 1.: Брэсц., Віцеб. і Гомел.вобл. / Л. Кулажанка, А. Мальдзіс, С. Сачанка; Маст. А. С. Забаўская. — Мн.: БелЭн, 2000. — С. 271.
 14. Мехаў Уладзімір Львовіч // Тэатральная Беларусь: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2: Лабанок — Яшчур / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭ, 2003. — С. 108.
 15. Орлова, Т. Чистого неба : [о пьесе «Полет»] / Т. Орлова // Советская Белоруссия. – 1969. – 25 ноября.
 16. Содаль-Садэльскі, У. Стрэча з Уладзімірам Мехавым незадоўга перад з’ездам Саюза пісьменнікаў Беларусі: [успаміны пра пісьменніка, ураджэнца Рагачова (н. 25.03.1928) Уладзіміра Львовіча Мехава] / Уладзя Содаль-Садэльскі // Наша слова. – 2011. – 16 лістапада. – С. 8.
 17. Студзенка, Т. З гісторыяй заручаны : [Уладзіміру Мехаву – 85 год] / Таццяна Студзенка // Літаратура і мастацтва. – 2013. – 22 сакавіка. – С. 8.
 18. Ференц, В. Где-то рядом звучит реквием / В. Ференц // Вечерний Минск. – 1972. – 22 февраля.
 19. Іофе, Э. Шматгранны талент Уладзіміра Мехава / Эмануіл Іофе // Полымя. – 2018. – № 3. – С. 154–159.