Нехамкин Владимир Львович

21 Авг

Мехов Владимир (наст. Нехамкин) Львович (25.3.1928, г. Рогачев Гомел. обл. – 2017), прозаик. Член СП Беларуси с 1960 г. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986 г., за киносценарии документальных фильмов).

Псевдоним:

Биография:

Из семьи рабочего. Учился на факультете журналистики БГУ (1945-1950), одновременно работал в редакции газеты «Лiтаратура i мастацтва». После окончания университета работал в газете «Чырвоная змена» (1950-1960), редактором на Белорусском радио (1960-1961). Потом снова в редакции газеты «Лiтаратура i мастацтва» — зав. отделом, ответственный секретарь (1961-1975). С 1975 г. до выхода на пенсию (1988) — старший редактор, комментатор литературно-драматической редакции на Белорусском радио. Автор цикла радиопередач «Встреча в радиостудии».

Статьи и рецензии В. Мехова начинают появляться в печати в 1948 г., очерки и рассказы в 1951 г. Автор книг «Сцяг над рэўкомам» (1958), «Апошняя яўка» (1959), «Помнік герою» (1961), «Станцыя паблізу Тамбова» (1964), «Добры вечар, камбат» (1970), «Слухаецца справа аб замаху» (1972), «Старадаўняя гравюра» (1974), «Сустрэчы ў радыёстудыі» (1985).

Пишет о современности, о Великой Отечественной войне, которую он пережил подростком, киносценарии, пьесы.

Награжден Грамотой и Почетной Грамотой Верховного Совета БССР. Живет В Минске.

Работы автора (библиография):

 1. Сцяг над рэўкомам.- Мн., 1958.
 2. Апошняя яўка: Аповесць.- Мн., 1959.
 3. Помнiк герою: Апавяданнi. — Мн., 1961.
 4. Станцыя паблiзу Тамбова: Апавяданнi. — Мн., 1964.
 5. Добры вечар, камбат: Апавяданнi.- Мн., 1970.
 6. Старадаўняя гравюра: Аповесць // Маладосць. — 1974. — № 2. — С. 75 -114.
 7. Катилась торба с высокого горба: Рассказ // Нёман. — 1998. — № 4. — С. 127 — 141.
 8. Інта: Апавяданне // Маладосць, 1998. — № 8. — С. 131 — 138
 9. Руслан і Людміла: Апавяданне // Работніца і сялянка. — 1975. — № 7. — С. 12 — 14.
 10. Зарево: Повести, рассказы, очерки.- Мн., 1977.
 11. Слухаееца справа аб замаху: Дакументальныя нарысы // Беларусь. — 1972.
 12. Старадаўні раманс: Апавяданне // ЛіМ.- 1969. — 16 верас.
 13. Посах выгнанніка: Апавяданне // Маладосць. — 1969. — № 1. — С. 79-83.
 14. Палёт: [ Урывак з п’есы ] // ЛіМ. — 1968. — 29 кастр.

Об авторе (библиография):

 1. Аляксандраў, К. Рыцары свабоды / К. Аляксандраў / Чырвоная змена. – 1972. – 7 ліпеня.
 2. Брандобовская, Л. Твои дочери, Россия… / Л. Брандобовская // Знамя юности. – 1969. – 11 ноября.
 3. Букчын, С. Што за справай аб замаху / С. Букчын // Полымя. – 1973. – № 3. – С. 249 – 252.
 4. Бур’ян, Б. Дапытлівы патрабавальны / Б. Бур’ян // Літаратура і мастацтва. – 1988. – 25 сакавіка. – С. 11.
 5. Бур’ян, Б. І весні спеў нам чуецца… / Б. Бур’ян // Літаратура і мастацтва. – 1998. – 27 сакавіка.
 6. Бягун, У. Насуперак гістарычнай праўдзе / У. Бягун // Літаратура і мастацтва. – 1974. – 18 кастрычніка.
 7. Гардзіцкі А. К. Пісьменнікі Савецкай Беларусі: Кароткі даведнік / Склад. А. Гардзіцкі. — Мн.: Маст. літ., 1981. — С. 241.
 8. Гусак, С. Уменне заўважаць добрае / С. Гусак // Полымя. – 1964. — № 9. – С. 189.
 9. Іофе, Э. Шматгранны талент Уладзіміра Мехава / Эмануіл Іофе // Полямя. – 2018. – № 3. – С. 154 – 159.
 10. Марціновіч, А. Скрозь жывуць людзі / Алесь Марціновіч // Полымя. – 1971. – № 9. – С. 242 – 244.
 11. Марціновіч, А.Сын свайго часу : [да 80-годдзя Уладзіміра Мехава] / Алесь Марціновіч // Літаратура і мастацтва. — 2008. — 28 сакавіка. — С. 15.
 12. Мехаў Уладзiмiр // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiягр. слоўн. У 6 т. Т.4 / Iн-т iмя Я. Купалы АН Рэспублiкi Беларусь, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А. В. Мальдзiса; Рэдкал.: I. Э. Багдановiч i iнш.- Мн.: БелЭн,1994. — С. 297 — 298.
 13. Мехаў Уладзімір // Кулажанка і інш. Літаратурныя мясціны Беларусі: Краязн. даведнік: У 3 кн. Кн. 1.: Брэсц., Віцеб. і Гомел.вобл. / Л. Кулажанка, А. Мальдзіс, С. Сачанка; Маст. А. С. Забаўская. — Мн.: БелЭн, 2000. — С. 271.
 14. Мехаў Уладзімір Львовіч // Тэатральная Беларусь: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2: Лабанок — Яшчур / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭ, 2003. — С. 108.
 15. Орлова, Т. Чистого неба : [о пьесе «Полет»] / Т. Орлова // Советская Белоруссия. – 1969. – 25 ноября.
 16. Содаль-Садэльскі, У. Стрэча з Уладзімірам Мехавым незадоўга перад з’ездам Саюза пісьменнікаў Беларусі: [успаміны пра пісьменніка, ураджэнца Рагачова (н. 25.03.1928) Уладзіміра Львовіча Мехава] / Уладзя Содаль-Садэльскі // Наша слова. – 2011. – 16 лістапада. – С. 8.
 17. Студзенка, Т. З гісторыяй заручаны : [Уладзіміру Мехаву – 85 год] / Таццяна Студзенка // Літаратура і мастацтва. – 2013. – 22 сакавіка. – С. 8.
 18. Ференц, В. Где-то рядом звучит реквием / В. Ференц // Вечерний Минск. – 1972. – 22 февраля.
 19. Іофе, Э. Шматгранны талент Уладзіміра Мехава / Эмануіл Іофе // Полымя. – 2018. –  № 3. –  С. 154–159.